Toàn cảnh kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021  Ảnh: Đài PTTH tỉnh Bắc Ninh

Theo đó, huyện Gia Bình đã hoàn thành 2 quyết tâm chính trị đó là: Hoàn thành việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, bàn giao đất cho dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Nghiên cứu và sản xuất thuốc VINFA tại xã Đại Bái và Đông cứu; tiếp tục chỉ đạo xây dựng nông thôn mới với mục tiêu hoàn thành 3 xã cuối cùng cán đích nông thôn mới trong 6 tháng đầu năm, làm cơ sở đề nghị công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2018. Hoàn thành sản xuất vụ xuân với năng suất lúa cao nhất tỉnh. 6 tháng đầu năm, thu ngân sách đạt 121% dự toán, cao hơn 220% so với cùng kỳ. Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều nỗi bật: tổ chức thành công Đại hội thể dục thể thao cấp huyện, lễ hội Cao Lỗ Vương; 100% các trường Tiểu học đạt chuẩn mức II sớm nhất tỉnh. Tình hình an ninh trật tự cơ bản ổn định, không có điểm nóng  phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn.

Bên cạnh đó, huyện Gia Bình tiếp tục đề ra nhiệm vụ cho 6 tháng cuối năm, tiếp tục thực hiện 2 nhiệm vụ chính trị quyết tâm từ đầu năm, tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng 4 dự án trọng điểm trên địa bàn huyện; triển khai các nội dung, công việc hướng tới kỷ niệm 20 năm tái lập huyện vào năm 2019. Trước mắt, triển khai sản xuất vụ mùa năm 2018; chỉ đạo 3 xã còn lại hoàn thành tiêu chí nông thôn mới; đôn đốc các xã Bình Dương, Đại Lai, Đại Bái nâng cấp các tiêu chí nông thôn mới; chuẩn bị hồ sơ đề nghị công nhân huyện nông thôn mới trong năm 2018. Tập trung đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án đã có chủ trương đầu tư, nhất là các công trình trọng điểm. Đẩy mạnh hoạt động các lĩnh vực văn hóa, xã hội; nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; cải cách hành chính, nâng cao các chỉ số đo lường PAPI, Par Index, ICT;... đẩy mạnh hiệu quả hoạt động Trung tâm Hành chính công của huyện.
    
Theo đồng chí Lương Trung Hậu, Chánh văn phòng UBND huyện Gia Bình, tại kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 , Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tiến Nhường đã biểu dương những kết quả trên các lĩnh vực của Gia Bình trong 6 tháng qua, đồng thời cần phát huy những lợi thế, thế mạnh của địa phương thực hiện có hiệu quả các mục tiêu về phát triển kinh tế, hoàn thành mọi nhiệm vụ đã đề ra. Cùng với đó, Gia Bình tiếp tục hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng các dự án đã phê duyệt, tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn, góp phần tạo công ăn việc làm và nâng cao đời sống dân trí cho nhân dân.

Hoàng Nguyên