leftcenterrightdel
Huyện Thanh Liêm đón nhận Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2018

UBND huyện đã tập trung triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Sản xuất nông nghiệp được mùa, năng suất, sản lượng lúa tăng cao so cùng kỳ; đẩy mạnh chuyển dịch nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa. Tăng cường chỉ đạo nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở các xã, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Thanh Nguyên. Chỉ đạo quyết liệt rà soát và giải quyết khó khăn vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng các dự án. Hoạt động văn hóa xã hội chuyển biến tích cực; các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, đền ơn, đáp nghĩa được thực hiện tốt, tỷ lệ hộ nghèo giảm khá. Chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Chú trọng đến công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo. Tổ chức tốt Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thành lập thị trấn Tân Thanh. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được củng cố và tăng cường.

leftcenterrightdel
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam - Lê Thị Thủy - tặng Cờ thi đua cho nhân dân và cán bộ huyện Thanh Liêm

Phát huy những kết quả đạt được năm 2020, trong thời gian tới huyện từng bước tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết HĐND huyện đã đề ra. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn; Trong phát triển kinh tế, huyện chú trọng phát triển nông nghiệp hàng hóa, phát triển công nghiệp gắn với dịch vụ; tích cực chỉ đạo thực hiện các chương trình đề án, kế hoạch, thực hiện tốt công tác quy hoạch, gắn quy hoạch với phát triển kinh tế - xã hội và hướng phát triển đô thị; Bổ sung quy hoạch đến năm 2030, huyện Thanh Liêm đạt tiêu chí đô thị loại IV; chú trọng công tác giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư. Phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính; giải quyết có hiệu quả đơn thư khiếu nại, tố cáo; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chỉ đạo, điều hành của chính quyền từ huyện đến cơ sở; tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Trong năm 2021, huyện Thanh Liêm phấn đấu: Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 2,07% so với năm 2020; Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng 27,5% so với năm 2020; Thu nhập bình quân đầu người đạt 56,2 triệu đồng, tăng 10,2% so với năm 2020. Thu ngân sách nhà nước từ kinh tế trên địa bàn 558,26 tỷ đồng; Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo đạt 71%; Tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,15% so với năm 2020; Tỷ lệ người dân có bảo hiểm y tế đạt 92%; tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động tham gia bảo hiểm xã hội đạt 32%. Tỷ lệ thu gom rác thải đạt 98%. Tỷ lệ đô thị hóa đạt 27%. Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh đạt 98% (trong đó sử dụng nước sạch từ các nhà máy cấp nước sạch tập trung 85%). Tỷ lệ khu dân cư đạt danh hiệu văn hóa trên 80%; số gia đình đạt danh hiệu văn hóa trên 90%. Số xã đạt nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu: 02 xã ( Liêm Phong, Thanh Tâm).

Thanh Liêm hôm nay đang vinh dự và tự hào là huyện nông thôn mới. Mùa xuân đã về, chính quyền và nhân dân huyện Thanh Liêm lại bắt tay để chinh phục những mục tiêu mới, cùng chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

Kim Dung