Các tập thể, cá nhân được khen thưởng trong phong trào “Quảng Ninh chung sức xây dựng NTM” 

Tiên Yên có rừng, có biển là nơi giao thoa, kết nối văn hóa các dân tộc vùng Đông Bắc, nằm trong khu vực phát triển kinh tế năng động của tỉnh. Đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Phong trào thi đua “Quảng Ninh chung sức xây dựng NTM” giai đoạn 2010-2020. Tiên Yên đã triển khai thực hiện chương trình, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với quyết tâm cao, làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của cán bộ và nhân dân trong toàn huyện, người dân thực sự là chủ thể của chương trình và xây dựng NTM đạt được mục tiêu đề ra.          

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tiên Yên - Trương Công Ngàn chia sẻ: Giai đoạn 2016 – 2020, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp huyện được thực hiện sát sao, quyết liệt hơn, giành sự quan tâm, nguồn lực cho các xã trong lộ trình và các xã đăng ký đạt chuẩn NTM trong năm.

Gần 2 năm triển khai xây dựng NTM  kiểu mẫu, Tiên Yên đã đạt được kết quả tích cực, góp phần thay đổi diện mạo địa phương. Tiên Yên xác định tập trung vào các hộ dân xây dựng NTM kiểu mẫu, thôn mẫu, vườn mẫu. Huyện thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chương trình từ cấp huyện, cấp xã, cấp thôn; Định kỳ hàng tháng, Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình NTM huyện trực tiếp xuống các xã kiểm tra kết quả triển khai, giải quyết các vướng mắc, đưa ra giải pháp tháo gỡ khó khăn ngay tại cơ sở. Chỉ đạo Văn phòng ĐP Chương trình NTM trực tiếp hướng dẫn cụ thể các xã xây dựng Thôn NTM kiểu mẫu, vườn mẫu.

leftcenterrightdel
 Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tiên Yên -Trương Công Ngàn kiểm tra tiến độ xây dựng NTM  tại xã Phong Dụ ngày 4/6/2019

Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân được được các cấp ủy, chính quyền địa phương, và các đoàn thể huyện vào cuộc tích cực, đổi mới, tuyên truyền thông qua những điển hình tiên tiến, những mộ hình kinh tế hiệu quả,... nâng cao nhận thức của các cán bộ, nhân dân về xây dựng NTM kiểu mẫu.

leftcenterrightdel

NTM kiểu mẫu thôn Làng Nhội, xã Đông Hải, huyện Tiên Yên 

Chưa có thời kỳ nào nguồn lực đổ vào nông nghiệp, nông thôn và nông dân Tiên Yên lại lớn như trong 3 năm qua, giai đoạn 2016 đến tháng 6/2019 là: 1.629.067 triệu đồng, trong đó nguồn ngân sách chỉ chiếm 80 tỷ đồng, số còn lại là nguồn vốn lồng ghép và đặc biệt là vốn huy động xã hội hóa. Cụ thể, người dân, doanh nghiệp đã đóng góp, đối ứng sản xuất trên 680 tỷ đồng, ngoài ra còn ủng hộ đến 25.131 ngày công lao động, hiến 156.704 m2 đất, tài sản trên đất trị giá 45 tỷ, tiền mặt 12 tỷ đồng.

Từ nguồn lực này, kết cấu hạ tầng nông thôn được đầu tư xây dựng hoàn thiện (điện, đường, trường, trạm ...). Trong 3 năm, Tiên Yên hoàn thành 69 dự án hạ tầng, 74km đường, 100% đường trục liên xã và đường trục thôn bản của Tiên Yên được bê tông hóa; 81% đường giao thông nội đồng đảm bảo, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương hàng hóa, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh. Các thôn đã tạo ra phong trào thi đua sôi nổi trong xây dựng thôn đạt chuẩn NTM, xây dựng vườn mẫu, hộ gia đình kiểu mẫu. Các trục đường chính được trồng hoa, lề đường cũng được mở rộng, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, trồng hàng rào xanh, cây bóng mát, vệ sinh môi trường. Từ đó phong trào xây dựng Thôn NTM kiểu mẫu thực sự lan tỏa trong toàn huyện, dần có chiều sâu và tính bền vững cao. Riêng số thôn mẫu, Tiên Yên đạt vượt hơn 200% so với chỉ tiêu tỉnh giao. 

leftcenterrightdel

Nhân dân tích cực trồng hoa dọc đường thôn Thác Bưởi 1, xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên 

Tiên Yên là huyện có lợi thế phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp của tỉnh Quảng Ninh. Trong 10 năm trở lại đây, đời sống kinh tế của người dân trong huyện có nhiều khởi sắc. Giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp tăng bình quân 11,9%/năm; Cơ cấu kinh tế: Nông, lâm, thuỷ sản 37,1% - Thương mại, dịch vụ 29,2% - Công nghiệp, xây dựng 33,7%;

Về phát triển sản xuất, nông nghiệp vẫn là nền tảng. Các sản phẩm chủ lực có thế mạnh của địa phương theo chuỗi giá trị, từ định hướng đúng về đề án “2 con, 1 cây” (con gà, con tôm và cây dược liệu) cùng với việc ứng dụng khoa học công nghệ, hình thành nhiều mô hình sản xuất hiện đại... đã đưa kinh tế nông nghiệp Tiên Yên có bước khởi sắc rất rõ nét. Tổng diện tích gieo trồng toàn huyện tăng bình quân 1,5%/năm, tăng 4,3% về sản lượng (tăng 2,4 lần so với năm 2010 giá trị sản xuất ngành trồng trọt đạt 79,3 tỷ đồng); tăng gần 10% về giá trị. 

leftcenterrightdel

Mô hình trồng bí sạt của Hộ Từ Thị Cúc thôn Nà Bắc – Đông Hải – Tiên Yên – tiêu thụ nông sản theo chuỗi liên kết doanh nghiệp với nhà nông 

Các mô hình sản xuất hiệu quả được nhân rộng; đã hình thành vùng sản xuất trọng điểm trồng lúa, ngô sinh khối, cam V2, dong riềng, cải xanh, khoai lang, dược liệu...Tổng giá trị sản xuất ngành trồng trọt tăng bình quân 1,1%/năm; Phát triển mô hình sản xuất theo hướng trang trại, gia trại và chú trọng quy trình an toàn sinh học, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, đàn gia cầm tăng bình quân 20,1%/năm (riêng đàn gà Tiên Yên tăng bình quân 25,9%/năm, năm 2018 tham gia dự án 271.854 con).

leftcenterrightdel

Mô hình nuôi gà Tiên Yên của ĐVTN xã Hà Lâu – Tiên Yên tạo nguồn thu nhập ổn định cho nhiều hộ gia đình 

Nuôi trồng thủy sản, chủ yếu là tôm đã và đang hướng tới mô hình nuôi công nghiệp, hiệu quả được đánh giá đạt cao nhất toàn tỉnh, diện tích nuôi trong 3 năm cũng tăng thêm đến 1.290ha. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân 51,4%/năm, tổng sản lượng thủy sản khai thác hàng năm tăng 2,5 lần so với năm 2016 (tăng gấp 2,9 lần so với năm 2010 khai thác đạt 2.310 tấn);

Toàn huyện có 7 sản phẩm OCOP được gắn sao, trong đó hầu hết là nông sản. Có 04 sản phẩm đăng ký sở hữu chí tuệ gắn với địa danh; 3 sản phẩm đã hoàn thành (Gà Tiên Yên, Mật ong Tiên Yên và Trứng vịt biển Đồng Rui), riêng sản phẩm Khâu Nhục đang được triển khai; Tiếp tục đưa chương trình OCOP trở thành chương trình trọng điểm; gắn phát triển OCOP với phát triển du lịch. 

leftcenterrightdel

Các loại dược liệu của Tiên Yên: Khôi nhung, gừng, trà hoa vàng, dành dành khe 

Văn hóa xã hội và môi trường nông thôn có nhiều tiến bộ, dân chủ được mở rộng; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của các dân tộc gắn với phát triển du lịch, thương mại, dịch vụ nhằm nâng cao đời sống văn hóa cho người dân. Trung tâm văn hóa thể thao các dân tộc vùng Đông Bắc hoàn thành, xây dựng 44 nhà văn hóa thôn, 04 nhà văn hóa xã, qua đó làm phong phú thêm đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân. Riêng về nhà ở, trong 3 năm qua (giai đoạn 2016 – 2018), huyện Tiên Yên đã xóa được số nhà tạm bằng nhà kiên cố kỷ lục, với 600 căn, góp phần nâng tổng số nhà ở đạt chuẩn toàn huyện lên 9.063 nhà = 90%; 11/11 xã đạt chuẩn tiêu chí thủy lợi; Tỷ lệ hộ dân sử dụng điện thường xuyên: 10.396/10.418hộ = 99,8%; đến nay, toàn huyện 27/27 trường đạt chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất.

Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng từ 13,7 triệu đồng (năm 2010) - ước năm 2019 đạt 40 triệu đồng tăng gấp 2,9 lần so với năm 2010; cuối năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,63%; giai đoạn 2016 – 2019 tạo việc làm mới cho 4.680 lao động. Tỷ lệ người lao động có việc làm năm 2018 trong toàn huyện 97,5%. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện năm 2018 đã đạt 100 tỷ đồng, tăng 33% dự toán tỉnh giao. Hệ thống chính trị được tăng cường, an ninh xã hội được giữ vững.

Tầm nhìn, chiến lược những năm tiếp theo huyện Tiên Yên

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tiên Yên - Trương Công Ngàn cho biết:  Huyện Tiên Yên đặt mục tiêu đến hết năm 2019, có 9 xã đạt chuẩn NTM; Xây dựng 61 thôn đạt chuẩn NTM; Xây dựng 34 vườn mẫu; ước hết năm 2019 có 6.679 hộ gia đình đạt gia đình kiểu mẫu; thu nhập đạt 40 triệu đồng/người/năm,...

Hướng tới xây dựng một nền nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh. Thực hiện chương trình xây dựng NTM với 4 mục tiêu trụ cột đó là: (1) Tăng thu nhập của nông dân; Cải thiện môi trường sống; Nâng cấp kết cấu hạ tầng; Khuyến khích phát triển đời sống tinh thần và quan hệ xã hội ở nông thôn tới các tổ chức trong hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện để nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện với quyết tâm chính trị cao hơn, hiệu quả hơn. (2)-  Về phương châm xây dựng NTM: "Người dân nông thôn là chủ thể của chương trình, huy động tối đa các nguồn lực xã hội để chung tay xây dựng NTM”. (3)-  Về phương pháp thực hiện xây dựng NTM: "Kích thích sự tham gia của người dân bằng những lợi ích thiết thực; Phát triển cộng đồng xã hội; Phân cấp quyền quản lý và thực hiện dự án; Tăng cường năng lực lãnh đạo các cấp ủy Đảng, công tác điều hành của chính quyền địa phương; Phát huy dân chủ, sức sáng tạo của nhân dân".

Giai đoạn 2021-2025: Xây dựng 5 xã NTM kiểu mẫu gắn với bản sắc văn hóa của địa phương; Giai đoạn 2025-2030: Tỷ lệ đạt tiêu chí NTM theo quy định của Trung ương. "Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả thực hiện chương trình xây dựng NTM "; Đẩy mạnh các hoạt động ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất nông nghiệp, ngành nghề nông thôn, tăng hàm lượng khoa học công nghệ trong sản phẩm nông nghiệp.

Tin rằng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, bằng các phong trào "Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi", "Thanh niên chung tay xây dựng NTM", "Doanh nghiệp đồng hành xây dựng NTM", "Quân đội chung sức xây dựng NTM", huyện Tiên Yên sẽ sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM, hoàn thiện các tiêu chí để nâng cấp đô thị loại IV và tiến tới tái lập thị xã trong tương lai./.

Kim Dung