leftcenterrightdel
 Trụ sở Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương (ảnh internet)

Thực hiện Quyết định số 181/QĐ-TTrB ngày 01/10/2018 của Chánh Thanh tra Bộ về việc thành lập Đoàn thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo, từ ngày 12/10/2018, Đoàn thanh tra do ông Tạ Duy Quy, Thanh tra Bộ Y tế làm Trưởng đoàn, đã tiến hành thanh tra tại Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương, kiểm tra, xác minh tại các đơn vị có liên quan.

Đoàn thanh tra kết thúc việc thanh tra trực tiếp tại cơ sở từ ngày 02/11/2018. Việc công bố kết luận thanh tra được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình xây dựng kết luận thanh tra nếu cần xác minh hoặc cung cấp thêm thông tin, tài liệu để làm rõ nội dung trước khi kết luận thanh tra, Thanh tra Bộ Y tế yêu cầu Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương và các đơn vị có liên quan đáp ứng đầy đủ, kịp thời theo yêu cầu./.

PV