Mới đây, Bộ GDĐT đã có văn bản số 1960/BGDĐT-TTr gửi các Sở GDĐT; Sở Giáo dục, khoa học và công nghệ; Cục Nhà trường – Bộ Quốc phòng về hướng dẫn thanh tra, kiểm tra kỳ thi THPT quốc gia năm 2019.

Theo đó, công tác thanh tra, kiểm tra nhằm kịp thời nắm bắt thông tin, phản ánh về kỳ thi; giúp cơ quan quản lý, tổ chức, cá nhân tham gia kỳ thi thực hiện đúng Quy chế thi và các văn bản liên quan đến kỳ thi, góp phần đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Đồng thời, phòng ngừa, phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý sai phạm (nếu có); kiến nghị cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện Quy chế thi, hướng dẫn tổ chức kỳ thi và cơ chế, chính sách liên quan đến kỳ thi.

Ngoài việc có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có ý thức trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, công minh, khách quan, Bộ GDĐT yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tham gia thanh tra, kiểm tra thi phải nắm vững Quy chế thi và nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra thi.

leftcenterrightdel
 Chánh Thanh tra Bộ GDĐT Nguyễn Huy Bằng kiểm tra tại một kỳ thi (ảnh internet)

Đặc biệt, không tham gia công tác thanh tra, kiểm tra thi khi có người thân (cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột; cha, mẹ, anh, chị, em ruột của vợ hoặc chồng) tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2019; không tham gia công tác thanh tra, kiểm tra thi tại Điểm thi có học sinh lớp 12 của trường mình tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2019; không tham gia công tác thanh tra, kiểm tra thi khi đang trong thời gian bị kỷ luật hoặc đang trong quá trình xem xét trách nhiệm liên quan đến tiêu cực về thi.

Đối với nội dung và phương pháp thanh tra, kiểm tra, Bộ GDĐT có hướng dẫn cụ thể về: Công tác chuẩn bị thi; công tác coi thi; công tác chấm thi tự luận; việc xử lý các bài thi vi phạm Quy chế thi và cập nhật điểm thi vào Hệ thống quản lý thi THPT quốc gia; công tác phúc khảo bài thi tự luận; công tác xét công nhận tốt nghiệp.

Theo hướng dẫn của Bộ GDĐT về thẩm quyền thanh tra, kiểm tra thi thì Ban chỉ đạo thi các cấp thành lập các đoàn kiểm tra và tiến hành kiểm tra các khâu của kỳ thi. Trong đó, Chánh Thanh tra Bộ GDĐT quyết định thành lập các Đoàn thanh tra, kiểm tra công tác chuẩn bị thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo và xét công nhận tốt nghiệp THPT tại các Hội đồng thi và sở GDĐT; trường hợp cần thiết Bộ trưởng Bộ GDĐT quyết định.

Chánh Thanh tra Sở GDĐT quyết định thành lập các Đoàn thanh tra, kiểm tra công tác chuẩn bị thi, coi thi, chấm bài, phúc khảo và xét công nhận tốt nghiệp THPT tại địa phương; trường hợp cần thiết Giám đốc Sở GDĐT quyết định.

Cục trưởng Cục Nhà trường xây dựng kế hoạch kiểm tra và ban hành quyết định thành lập các đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị thi và xét công nhận tốt nghiệp đối với cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý.

Bên cạnh đó, Thanh tra Bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ, các trường đại học, các sở GDĐT tổ chức thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra các khâu của kỳ thi tại một số Hội đồng thi; thanh tra trực tiếp công tác chấm thi tại các Hội đồng thi. Thanh tra sở chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc sở và cơ sở giáo dục đại học tổ chức thanh tra, kiểm tra thi.

Ngoài ra, Bộ GDĐT cũng yêu cầu Ban chỉ đạo thi Quốc gia, Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh, Cục Nhà trường, Thanh tra giáo dục các cấp, Hội đồng thi, Điểm thi tiếp nhận thông tin và giải quyết khiếu nại, tố cáo về kỳ thi. Trong đó, Sở GDĐT, Cục Nhà trường thành lập và công khai đường dây nóng, tiếp nhận, xử lý thông tin liên quan đến kỳ thi từ ngày 03/6/2019 đến hết ngày 04/8/2019./.

Minh Nguyệt