Cụ thể, Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp các đối tượng thuộc thẩm quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và thủ tục tương đương của cấp Bộ (Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Bộ, ngành tương đương), UBND thành phố; các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường và thủ tục tương đương thuộc thẩm quyền Sở Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn thành phố.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa 

Đồng thời, phối hợp với Cục Thuế thành phố và UBND quận, huyện hướng dẫn, kiểm tra, giám sát Phòng Tài nguyên và Môi trường quận, huyện tổ chức thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp theo quy định.

Chủ tịch UBND thành phố giao UBND quận, huyện chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp, các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường và thủ tục tương đương.

Đình Thuyết