leftcenterrightdel
 Kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến việc tự ý dịch chuyển, chặt hạ cây xanh trên địa bàn Hà Nội
Sở Xây dựng Hà Nội mới đây đã ban hành Công văn số 11140/SXD-HT về tăng cường công tác kiểm soát, quản lý và tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân tham gia bảo vệ hệ thống cây xanh góp phần đảm bảo mỹ quan, cảnh quan, không gian xanh đô thị trên địa bàn thành phố.

Theo Công văn, hiện nay, một số tuyến đường không tên, ngõ, ngách, các tuyến đường thuộc khu đô thị được UBND thành phố giao cấp huyện quản lý đã tự ý giải tỏa hệ thống cây xanh được báo chí phản ánh. Nhằm bảo vệ hệ thống cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố góp phần cải tạo môi trường, đáp ứng thẩm mỹ, mỹ quan, cảnh quan không gian xanh đô thị trên địa bàn thành phố, Sở Xây dựng giao Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các đơn vị đang thực hiện khối lượng duy trì hệ thống cây xanh đô thị do thành phố quản lý. Chủ động tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân tham gia bảo vệ để kịp thời ngăn chặn các hành vi xâm hại đến hệ thống cây xanh, phối hợp xử lý kịp thời các hành vi xâm hại đến cây nhằm chấm dứt tình trạng trên góp phần đảm bảo cảnh quan, không gian xanh đô thị trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, Sở Xây dựng Hà Nội giao Thanh tra Sở Xây dựng phối hợp cùng UBND các quận, huyện, thị xã và Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý vi phạm (nếu có) liên quan đến việc tự ý dịch chuyển, chặt hạ cây xanh trên địa bàn Thành phố.

Đồng thời, Sở Xây dựng Hà Nội cũng đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác chỉ đạo, đôn đốc các phòng, ban, đơn vị chức năng, các phường, xã, thị trấn kiểm tra, giám sát các đơn vị đang thực hiện khối lượng duy trì thảm cỏ, cây bụi, vệ sinh môi trường trên địa bàn quận, huyện, thị xã Sơn Tây quản lý để đảm bảo mỹ quan, cảnh quan, không gian xanh đô thị. Chỉ đạo Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị phối hợp cùng Thanh tra Sở Xây dựng tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý vi phạm (nếu có) liên quan đến việc tự ý dịch chuyển, chặt hạ cây xanh trên địa bàn. Tổ chức tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân tham gia bảo vệ hệ thống cây xanh và kịp thời ngăn chặn các hành vi xâm hại đến hệ thống cây xanh, xử lý kịp thời các hành vi xâm hại đến cây nhằm chấm dứt tình trạng trên. Yêu cầu các Chủ đầu tư các Khu đô thị không tự ý chặt hạ cây xanh trên vỉa hè thuộc địa bàn quản lý theo phân cấp. Trừ trường hợp chặt hạ cây chết, cây nguy hiểm, quá trình thực hiện chặt hạ (nếu có) phải đúng quy định.

Đề nghị các Công ty TNHH MTV: Công viên cây xanh Hà Nội, Công viên Thống Nhất, Vườn thú Hà Nội và các đơn vị được giao duy tu, duy trì hệ thống cây xanh, thảm cỏ trên địa bàn Thành phố chủ động kiểm tra, kiểm soát hệ thống cây xanh đô thị; có trách nhiệm nắm bắt, phối hợp cùng các các phường, xã, thị trấn trong việc bảo vệ và phối hợp xử lý kịp thời các hành vi xâm hại đến hệ thống cây xanh giao các đơn vị quản lý.

PV