leftcenterrightdel
 Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng, Lạng Sơn (ảnh internet)

Tại Công văn số 151/VP-KTTH ngày 14/01/2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn giao Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn chỉ đạo các trung tâm quản lý cửa khẩu chủ trì, phối hợp với chính quyền các xã, thị trấn khu vực cửa khẩu quản lý chặt chẽ công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng, nghiêm cấm hoạt động kinh doanh dưới lòng đường vỉa hè. Đồng thời, tuyên truyền, nhắc nhở, kịp thời phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính, kiến nghị chính quyền địa phương thực hiện xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền.

UBND huyện Lộc Bình, UBND huyện Cao Lộc chủ trì phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn và các đơn vị liên quan tiếp tục tổ chức tuyên truyền, vận động tổ chức, cá nhân tự tháo dỡ những công trình vi phạm.

“Kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình vi phạm đã được thống kê, lập danh sách tại Báo cáo trên của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trong quý 1/2020”, văn bản nêu rõ.

Các cơ quan chức năng cần tiếp tục rà soát công tác quản lý đất đai, đầu tư xây dựng trong khu vực cửa khẩu; đề xuất thu hồi, thực hiện giải phóng mặt bằng các khu đất đã có quy hoạch để phục vụ nhiệm vụ an ninh quốc phòng, phát triển kinh tế xã hội./.

Minh Nguyệt