leftcenterrightdel

Gian hàng huyện Kim Bôi tại Hội nghị Tổng kết 10 năm xây dựng NTM tỉnh Hòa Bình 

Xác định thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) về xây dựng NTM là một nội dung quan trọng trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, ngay từ năm đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ huyện Kim Bôi đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc nhằm đẩy mạnh tốc độ xây dựng NTM trên địa bàn toàn huyện.

Phong trào thi đua chung sức xây dựng NTM đã thực sự trở thành một phong trào ý nghĩa và có sức lan tỏa sâu rộng, được người dân đồng tỉnh hưởng ứng. Nhận thức của người dân về xây dựng NTM ngày càng được nâng cao, nhất là trong phát triển sản xuất gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm, ứng dụng khoa học công nghệ, trong bảo vệ môi trường, cải tạo cảnh quan nông thôn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, giữ gìn an ninh trật tự, góp phần làm thay đổi cơ bản bộ mặt nông thôn của huyện.

Cơ cấu kinh tế nông thôn tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp - dịch vụ, nâng cao chất lượng - hiệu quả sản xuất. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển, chất lượng nông sản được quan tâm đầu tư, tăng trưởng ngành nông nghiệp hàng năm đạt 4 - 5%. Hệ thống chính trị cơ sở không ngừng được củng cố và phát huy sức mạnh tổng hợp. Đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ngày càng hoàn thiện cả về chính trị, năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và kỹ năng vận động quần chúng.

leftcenterrightdel
Gian hàng huyện Kim Bôi tại Hội nghị Tổng kết 10 năm xây dựng NTM tỉnh Hòa Bình.

Từ 19 tiêu chí xây dựng NTM, ở các xã trên địa bàn huyện đã thành lập các Ban chỉ đạo, các ban quản lí cấp xã, thành lập các ban phát triển ở thôn xóm. Từ đó, khơi dậy ý thức tự giác, tự nguyện tham gia của mọi tầng lớp nhân dân. Để thực hiện tốt Chương trình mục tiêu đề ra, huyện Kim Bôi đã chỉ đạo các xã thực hiện tốt quy chế dân chủ, phát huy tính năng động, sáng tạo của người dân, trước khi đầu tư xây dựng các công trình, dự án trên địa bàn, các xã cần tổ chức họp dân, bàn bạc, công khai để đi đến thống nhất, huy động tối đa nguồn lực trong dân, sự ủng hộ của doanh nghiệp. Tính từ năm 2015 đến nay, diện mạo nông thôn tại Kim Bôi từng bước được cải thiện, tỷ lệ đường giao thông từng bước được nhựa hóa, bê tông hóa ngày càng cao thuận tiện cho việc đi lại sinh hoạt và sản xuất của người dân; các cơ sở hạ tầng ngày càng khang trang, sạch đẹp; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Tính đến hết năm 2019 huyện Kim Bôi đã có 10 xã đạt chuẩn NTM, bình quân tiêu chí trên một xã là 15,1 tiêu chí và không còn xã dưới 10 tiêu chí.

Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Kim Bôi - Vũ Thị Ngọc, cho biết: “ Công tác xây dựng NTM triển khai có hiệu quả đã tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội và các tầng lớp Nhân dân. Một bộ phận Nhân dân đã tích cực tự nguyện hiến đất, đóng góp về vật chất và nhân lực để xây dựng cơ sở hạ tầng như làm đường giao thông, thủy lợi, …”. Phần lớn nhận thức của cán bộ và Nhân dân về Chương trình xây dựng NTM đã được nâng lên, tạo được phong trào khí thế thi đua xây dựng NTM ở các xã. Các cấp, các ngành đã quan tâm chỉ đạo, tập trung lồng ghép các nguồn vốn để xây dựng cơ sở hạ tầng cho các địa phương đặc biệt là các xã điểm, chăm lo phát triển giáo dục, y tế để từng bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn; hệ thống chính trị cơ sở tiếp tục được củng cố; thu nhập và điều kiện sống của Nhân dân được cải thiện và nâng cao; hệ thống văn bản hướng dẫn và các cơ chế, chính sách để thực hiện chương trình cơ bản hoàn thiện.

Thời gian qua, huyện Kim Bôi đã quy hoạch phát triển sản xuất theo vùng, chú trọng thu hút các thành phần kinh tế tham gia đầu tư liên kết, phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM).

leftcenterrightdel

Nông dân xã Đú Sáng (Kim Bôi) đầu tư trồng các loại cây lấy hạt đem lại hiệu quả kinh tế cao 

Xây dựng các mô hình sản xuất theo chuỗi liên kết sản phẩm có sự tham gia của các doanh nghiệp và HTX, tỷ lệ giá trị sản xuất nông nghiệp được sản xuất dưới hình thức HTX liên kết của huyện đạt xấp xỉ 25%. Toàn huyện có 13/28 HTX, 14 doanh nghiệp tham gia vào các chuỗi sản phẩm với diện tích trên 410 ha. Sản xuất nông nghiệp theo đó có chuyển biến tích cực, tập trung ứng dụng công nghệ cao, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, xây dựng thương hiệu sản phẩm, chuỗi cung ứng tiêu thụ sản phẩm an toàn. Cơ cấu cây trồng tiếp tục được chuyển đổi theo hướng mở rộng diện tích cây ăn quả có múi, nhãn, mía, rau, đậu thực phẩm… vốn là các loại cây trồng đang phát huy lợi thế, tạo dấu ấn ngày càng mạnh mẽ trong sản xuất nông nghiệp của huyện. Đến nay, trên địa bàn huyện bước đầu hình thành các vùng sản xuất rau an toàn hàng hóa phù hợp với điều kiện sinh thái của từng vùng, đó là: Vùng sản xuất cây lấy hạt với diện tích khoảng 100 ha/vụ tại các xã: Đú Sáng, Vĩnh Đồng, Xuân Thủy, Hợp Tiến. Vùng cây ăn quả có múi diện tích 1.400 ha tại các xã Tú Sơn, Hùng Sơn, Kim Lập, Vĩnh Tiến, Mỵ Hòa. Vùng nhãn tập trung tại xã Xuân Thủy diện tích gần 300 ha. Vùng sản xuất rau gần 4.000 ha tập trung tại các xã Vĩnh Đồng, Xuân Thủy, Nam Thượng…

Sự chủ động trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chú trọng khoa học – kỹ thuật, phát triển sản xuất an toàn, an toàn lao động đang góp phần phát huy lợi thế, tạo dấu ấn đậm nét trong sản xuất nông nghiệp và xây dựng NTM ở huyện Kim Bôi. Kim Bôi có 3 sản phẩm được công nhận nhãn hiệu tập thể là: Nhãn Sơn Thủy, cam Mường Động, bưởi Mường Động; 5 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao: Bưởi da xanh Hữu Cơ, Trà túi lọc Xạ Mộc Hương, Nước đóng chai Mường Động, Mật ông chanh đào hữu cơ, mứt sấy hữu cơ. Huyện Kim Bôi đang tập trung nguồn lực, hỗ trợ, định hướng cho người dân phát triển sản xuất, đặc biệt chú trọng thu hút doanh nghiệp, HTX tham gia đầu tư liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm gắn với xây dựng NTM, nhằm phát triển sản xuất bền vững, mang lại giá trị lâu dài cho người dân.

Dự kiến năm 2020, huyện Kim Bôi sẽ tiếp tục vận động người dân để họ tự nguyện hiến đất thổ cư, đất nông nghiệp, tài sản trên đất và ngày công lao động để xây dựng hạ tầng nông thôn như: đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa, khu thể thao… Phấn đấu 01 xã đạt chuẩn theo bộ tiêu chí NTM nâng cao, 01 xã đạt chuẩn theo bộ tiêu chí NTM kiểu mẫu, 05 khu dân cư kiểu mẫu; Bình quân thu nhập đầu người là 33,8 triệu đồng ( nghị quyết là 25 triệu đồng); Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 5,06%/năm (nghị quyết là 3,5 Tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh là 95% ( nghị quyết là 90%); Giá trị sản xuất trên 01 ha đạt 155,1 triệu đồng (tăng 43,1 triệu đồng)

Mục tiêu giai đoạn 2021 - 2025 huyện phấn đấu: Số tiêu chí đạt bình quân/xã đạt 17 tiêu chí; có trên 60% số xã đạt chuẩn NTM (trong đó có ít nhất 20% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao); không còn xã dưới 12 tiêu chí. Trên 10% số thôn, xóm được công nhận Khu dân cư NTM kiểu mẫu. Các công trình hạ tầng thiết yếu (giao thông, điện, nước, trường học, trạm y tế) được hoàn thiện đảm bảo tính kết nối, liên thông và nâng khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đến năm 2025 tăng ít nhất gấp 1,3 lần năm 2020. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 3,5 %/năm. Tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh 97%.

Với tầm nhì, chiến lược, huyện Kim Bôi sẽ phát huy những kết quả đạt được của giai đoạn 10 năm, từ đó thực hiện phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn 2021-2025, đề ra Chương trình, mục tiêu cụ thể sát với tình hình thực tế, đặc biệt là xây dựng NTM ở các thôn, xóm khó khăn; phát động các phong trào thi đua trong xây dựng NTM; xác định tiêu chí, nhiệm vụ cụ thể cần tập trung nâng cao chất lượng, khắc phục những yếu kém, khơi dậy được những tiềm năng, lợi thế phát triển, nâng cao trình độ quản lý của đội ngũ cán bộ, nhất là ở cơ sở; huy động các nguồn lực để xây dựng chương trình, đặc biệt là sự hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh để tạo động lực phát triển. Bên cạnh đó, tập trung cao nhất cho phát triển sản xuất, ưu tiên hàng hóa chủ lực, xây dựng nhiều mô hình mới, nhân rộng các mô hình sản xuất đang hoạt động có hiệu quả, phát triển các mô hình liên kết sản xuất gắn với thị trường tiêu thụ và bảo vệ môi trường. Chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; phát triển kinh tế trang trại, khuyến khích thành lập HTX nông nghiệp, xây dựng vùng rau an toàn, góp phần nâng cao giá trị kinh tế trên một đơn vị đất sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập cho người dân. Tăng cường kiểm tra, giám sát, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai. Quyết tâm, phấn đấu hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra đến năm 2025. Xây dựng quê hương Kim Bôi - tỉnh Hòa Bình giàu đẹp, văn minh./.

Kim Dung