Để kịp thời tiếp nhận thông tin của người dân, doanh nghiệp phản ánh, kiến nghị về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công việc của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Lai Châu ra Thông báo số 78/TB-UBND công khai số điện thoại/địa chỉ thư điện tử đường dây nóng. Cụ thể, số điện thoại cố định là 0123.3883.388; địa chỉ thư điện tử: duongdaynong@laichau.gov.vn.

leftcenterrightdel
 

Thông tin phản ánh, kiến nghị qua số điện thoại, đường dây nóng được tiếp nhận vào giờ hành chính của các ngày làm việc trong tuần và được đảm bảo bí mật theo quy định.

Đối với phản ánh, kiến nghị phải nêu rõ họ, tên, địa chỉ, số điện thoại hoặc địa chỉ thư điện tử (khi cần liên hệ) của người dân, doanh nghiệp có phản ánh, kiến nghị đến đường dây nóng và trình bày rõ nội dung, thời gian, địa điểm nơi xảy ra sự việc và các cá nhân, tổ chức có liên quan.

Đối với các nội dung liên quan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo thì thực hiện theo quy trình, quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo hiện hành.

Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố thực hiện niêm yết công khai số điện thoại/địa chỉ thư điện tử đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị, tố cáo của người dân, doanh nghiệp về hành vi nhũng nhiễu trong giải quyết công việc của cán bộ, công chức, viên chức tại trụ sở làm việc và trên Trang thông tin điện tử của cơ quan đơn vị mình để các tổ chức, cá nhân viết, thực hiện

Được biết, trước đó, ngày 18/7/2019, UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành Kế hoạch số 1390/KH-UBND về việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ./.

Dương Thái