leftcenterrightdel
ảnh minh họa
Cấp ủy các cấp kiểm tra 134 tổ chức đảng và 80 đảng viên; Giám sát 63 tổ chức đảng và 56 đảng viên. UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 18 tổ chức đảng và 53 đảng viên; Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng đối với 78 tổ chức đảng; giám sát 73 tổ chức đảng và 80 đảng viên; Kiểm tra 93 tổ chức đảng về thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí.

Tiếp tục thực hiện chương trình, kế hoạch từ đầu nhiệm kỳ, UBKT Tỉnh ủy Lâm Đồng chủ động tham mưu và tập trung kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật; kiểm tra công tác cán bộ, việc kê khai tài sản... Qua các cuộc kiểm tra, giám sát đã yêu cầu tổ chức đảng và đảng viên có tồn tại, vi phạm chấp hành đúng các quy định về kê khai tài sản; quản lý tài chính, tài sản; thực hiện nghiêm công tác cán bộ.

Cấp ủy và UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 109 đảng viên bằng các hình thức. Việc xử lý kỷ luật được thực hiện nghiêm minh, kịp thời, thấu tình, đạt lý, không có “vùng cấm”.


Theo Congluan.vn