Nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, tạo điều kiện thuận lợi cho người hưởng chế độ BHXH trong việc nhận lương hưu, trợ cấp BHXH trên địa bàn tỉnh, ngày 18/9/2019, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Văn bản số 966/UBND-KGVX đẩy mạnh thanh toán điện tử không dùng tiền mặt trong thực hiện chính sách BHXH và chi trả dịch vụ an sinh xã hội.

Cụ thể, BHXH tỉnh xây dựng lộ trình, kế hoạch thực hiện hàng năm và các giải pháp triển khai công tác tuyên truyền, vận động phát triển người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Phấn đấu đến năm 2020 đạt 20%, năm 2021 đạt 30% số người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, mai táng phí, tử tuất... sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa, nguồn internet

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các cơ quan truyền thông trên địa bàn tuyên truyền, vận động, khuyến khích phát triển người nhận các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân. Thực hiện các giải pháp tuyên truyền, vận động, khuyến khích các đơn vị sử dụng lao động, người lao động thực hiện giao dịch điện tử trong việc giải quyết hưởng các chế độ cho người lao động và nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân của người lao động.

BHXH tỉnh thực hiện giao dịch điện tử và sử dụng chữ ký số trong việc trao đổi, chia sẻ thông tin giữa cơ quan BHXH với Ngân hàng, Bưu điện và các cơ quan liên quan, đơn vị sử dụng lao động trong thực hiện chính sách BHXH, bảo hiểm thất nghiệp.

Tiếp tục phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý người hưởng và chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH; phối hợp với các Ngân hàng, đơn vị cung ứng dịch vụ thanh toán công hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi, có cơ chế ưu đãi nhằm khuyến khích người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp nhận tiền qua tài khoản cá nhân.

Ngoài ra, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Thông tin và Truyền thông; Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn; Bưu điện tỉnh Lạng Sơn; các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố căn cứ nhiệm vụ được giao tập trung triển khai công việc, góp phần đẩy mạnh thanh toán điện tử không dùng tiền mặt trong thực hiện chính sách BHXH và chi trả dịch vụ an sinh xã hội./.

Minh Nguyệt