leftcenterrightdel
 Sở NNPTNT Bắc Ninh yêu cầu việc xây dựng Kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành năm 2020 đảm bảo đúng đối tượng, tránh chồng chéo (ảnh: Minh Nguyệt)

Theo Văn bản số 1453/SNN-TTr ngày 15/10/2019 của Sở NN&PTNT về việc xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành năm 2020, Giám đốc Sở yêu cầu Chánh Thanh tra Sở, thủ trưởng các chi cục trực thuộc Sở tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành năm 2020 đảm bảo chất lượng, đúng trọng tâm, trọng điểm, không để xảy ra chồng chéo, trùng lặp.

Trong đó, thủ trưởng các chi cục trực thuộc Sở chỉ đạo xây dựng dự thảo kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 của đơn vị mình trên cơ sở bám sát mục 2, hoạt động thanh tra chuyên ngành, Nghị định 47/2015/NĐ-CP ngày 14/5/2015 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành NN&PTNT; Hướng dẫn nội dung hoạt động thanh tra chuyên ngành NN&PTNT năm 2020 của Thanh tra Bộ NN&PTNT.

Đặc biệt, thủ trưởng các chi cục trực thuộc Sở lưu ý, cân nhắc thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp; lựa chọn đối tượng thanh tra, kiểm tra trong đó tính đến khả năng sau khi rà soát với kế hoạch thanh tra, kiểm tra của các chi cục thuộc Sở và các đơn vị trong tỉnh, số đối tượng thanh tra, kiểm tra của chi cục sẽ giảm đi. Theo Thanh tra tỉnh Bắc Ninh, khi rà soát nhiều cơ quan cùng lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra 01 đối tượng, thứ tự ưu tiên sẽ là: Cơ quan Thuế, cơ quan Bảo hiểm thanh, kiểm tra trước, sau mới đến các cơ quan khác. Do đó, Sở phải chỉ đạo bộ phận xây dựng dự thảo kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành phối hợp với Thanh tra Sở rà soát tránh chồng chéo và điều chỉnh kế hoạch theo quy định./.

Minh Nguyệt