Theo Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 18/3/2019 của UBND tỉnh Nam Định về triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019, bên cạnh việc tăng cường công tác giáo dục, truyền thông, UBND tỉnh sẽ đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra bảo đảm ATTP tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, đặc biệt tại các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ, các làng nghề.

Đồng thời, tăng cường vai trò giám sát của các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và người tiêu dùng đối với việc thực thi pháp luật về ATTP của các cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Riêng về hoạt động thanh tra, kiểm tra liên ngành trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2019, tại tỉnh, UBND tỉnh giao Sở Y tế phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), Sở Công thương và các cơ quan có liên quan thành lập 03 đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành để kiểm tra các địa phương trong việc thực hiện công tác đảm bảo ATTP; kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về chất lượng vệ sinh ATTP.

leftcenterrightdel
 Thông qua đợt thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những bất câp, yếu kém trong công tác quản lý nhà nước về ATTP và xử lý nghiêm các vi phạm 

Đoàn số 1 do Sở Y tế chủ trì; thành viên đoàn, gồm: Lãnh đạo Sở Y tế, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Cục Quản lý thị trường, Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Công an tỉnh), Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Địa bàn kiểm tra gồm: TP. Nam Định, huyện Xuân Trường.

Đoàn số 2 do Sở NN&PTNT chủ trì; thành viên đoàn, gồm: Lãnh đạo Sở NN&PTNT, Thanh tra Sở NN&PTNT, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Công an tỉnh), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Địa bàn kiểm tra, gồm: Huyện Trực Ninh, huyện Giao Thủy.

Đoàn số 3 do Sở Công thương chủ trì; thành viên đoàn, gồm: Lãnh đạo Sở Công thương, Phòng Kỹ thuật An toàn môi trường, Thanh tra Sở Y tế, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Công an tỉnh), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Địa bàn kiểm tra, gồm: Huyện Ý Yên, huyện Hải Hậu.

Ngoài 03 đoàn liên ngành của tỉnh, các Sở Y tế, Sở Công thương, Sở NN&PTNT tùy theo tình hình thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra chuyên ngành theo lĩnh vực được phân công.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh sẽ phối hợp với đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành của Trung ương trong công tác thanh tra, kiểm tra tại địa bàn tỉnh. Thời gian từ ngày 15/4 đến ngày 15/5/2019.

Các huyện, thành phố thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về đảm bảo chất lượng vệ sinh ATTP tại các địa bàn, cơ sở sản xuất trọng điểm. Thời gian từ ngày 15/4 đến ngày 15/5/2019.       

UBND tỉnh yêu cầu các đoàn kiểm tra liên ngành cần đầy đủ thành phần, chuyên môn và đủ thẩm quyền, chuẩn bị đủ trang thiết bị kỹ thuật lấy mẫu, dụng cụ kiểm tra nhanh tại hiện trường, xử lý nghiêm và kịp thời các vi phạm về ATTP./.

Minh Nguyệt