leftcenterrightdel
 Luật Tố cáo năm 2018 có nhiều điểm mới. (Ảnh internet)

Luật Tố cáo số 25/2018/QH14 được Quốc hội Khóa XIV kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12/6/2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019. Để thực hiện Luật có hiệu quả, ngày 29/10/2018, BHXH Việt Nam đã ban hành Công văn số 4374/BHXH-PC hướng dẫn các đơn vị trực thuộc, BHXH các tỉnh, thành phố tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo năm 2018.

Cụ thể, các đơn vị và BHXH các tỉnh, thành phố chủ động lồng ghép trong các buổi họp, sinh hoạt năm 2018 của đơn vị nội dung tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo nhằm nâng cao nhận thức về trách nhiệm của công chức, viên chức trong việc bảo đảm thực hiện quyền tố cáo và giải quyết tố cáo. Tiếp tục triển khai tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo trong kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019.

Đồng thời, khai thác nguồn tài liệu giới thiệu Luật Tố cáo được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Thanh tra Chính phủ (địa chỉ: www.thanhtra.gov.vn, tại mục: Văn bản quy phạm pháp luật/Luật Tố cáo năm 2018 và tài liệu giới thiệu Luật Tố cáo) làm tư liệu phổ biến, tuyên truyền; đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của BHXH Việt Nam và Trang thông tin điện tử của BHXH các tỉnh, thành phố để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhân dân dễ dàng khai thác, sử dụng./.

Minh Nguyệt