Đã có 2 huyện nông thôn mới (NTM)

 Được đánh giá là tỉnh trong Top đầu toàn quốc đối với phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM), những năm qua, Ninh Bình đã tập trung huy động mọi nguồn lực thực hiện đồng bộ các giải pháp một cách vững chắc có hiệu quả, nhờ đó đời sống nhân dân được cải thiện, hệ thống cơ sở hạ tầng được nâng cấp, tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ trong các tầng lớp nhân dân trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

Tính đến tháng 12.2017, tỉnh Ninh Bình đã có huyện Hoa Lư đạt chuẩn NTM và TP.Tam Điệp hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM (2 đơn vị cấp huyện) và 80 xã đạt chuẩn NTM, chiếm 67,3% số xã trong tỉnh. Bình quân 16,5 tiêu chí/xã, tăng 11,5 tiêu chí so năm 2011; không còn xã dưới 8 tiêu chí.

leftcenterrightdel
 Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận Thành phố Tâm Điệp đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới vào năm 2017

Cùng với đó, công tác dồn điền đổi thửa được quan tâm thực hiện để hình thành các vùng sản xuất chuyên canh, thuận lợi cho nông dân canh tác, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất từ đó nâng cao thu nhập. Đến nay, toàn tỉnh có 96 xã hoàn thành công tác dồn điền đổi thửa, với diện tích thực hiện trên 33.500ha, bình quân 1,9 thửa/hộ, giảm 3 thửa/hộ.

Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cũng tạo được sức lan tỏa sâu rộng. Đến nay, toàn tỉnh có 1.490/1.674 thôn, phố có nhà văn hóa (chiếm 89%); 920/1.674 thôn, bản xóm có khu thể thao. Tỉnh đã và đang tập trung rà soát và tiếp tục bố trí quỹ đất cho một số địa phương để xây dựng nhà văn hóa thôn, xóm làm nơi sinh hoạt cộng đồng cho người dân.

Là tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Hồng, tuy nhiên trên địa bàn tỉnh lại có các xã đặc biệt khó khăn và bãi ngang ven biển, xã miền núi, và xã đồng bằng vì vậy trong quá trình triển khai áp dụng bộ tiêu chí quốc gia giai đoạn 2011-2015 còn gặp khó khăn.

Hướng đến mô hình NTM kiểu mẫu

Để triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn mới, trong khi chờ Trung ương ban hành bộ tiêu chí NTM kiểu mẫu, Văn phòng điều phối tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành tạm thời bộ tiêu chí xã NTM mới kiểu mẫu (tại Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 16.7.2017). Tham mưu Ban chỉ đạo, UBND tỉnh chỉ đạo các huyện, thành phố và các xã phải tiếp tục xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai ở địa phương mình.

Điểm đáng chú ý về phát triển sản xuất trong bộ tiêu chí mới này yêu cầu giá trị sản phẩm thu hoạch bình quân trên 1ha canh tác phải tăng từ 15 triệu đồng/ha/năm… Trước mắt, trong năm 2017, tỉnh sẽ tập trung thực hiện mô hình trồng cây xanh lấy gỗ, bóng mát, tạo cảnh quan môi trường tại 7 xã theo hướng NTM kiểu mẫu.

leftcenterrightdel
 Mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả

Mục tiêu năm 2018, Ninh Bình phấn đấu có thêm 10 xã và huyện Yên Khánh đạt chuẩn NTM; bình quân đạt 17,5 tiêu chí/xã; không còn xã dưới 9 tiêu chí; tiếp tục tập trung nguồn lực và chỉ đạo 7 xã đăng ký kiểu mẫu (mỗi huyện 1 xã) đạt kết quả để tổng kết nhân diện rộng.

Song song với xây dựng cơ sở hạ tầng, trong thời gian qua Yên Khánh cũng xác định chuyển dịch cơ cấu trong nông nghiệp là nhiệm vụ quan trọng để đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM.

Đến nay, toàn huyện đã có nhiều mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP và đặc biệt phải kể đến là mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất rau - củ - quả tại xã Khánh Hồng với quy mô 1,2ha bằng khung nhà phủ nilon đem lại hiệu quả kinh tế gấp 3 - 5 lần trồng lúa. Ngoài ra, huyện còn quy hoạch trồng cây dược liệu tại xã Khánh Thủy, Khánh Thành và Khánh Công quy mô 100ha, đem lại thu nhập 140 triệu đồng/ha...

Hiện nay Yên Khánh đã có 18/18 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, địa phương vẫn đang tiếp tục nỗ lực thực hiện 9 tiêu chí huyện NTM.

PV