Về đề nghị của Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường (DN) đề xuất xem xét chuyển từ phí tham quan thắng cảnh sang giá dịch vụ tại khu hang động du lịch Tràng An, trong thời gian chờ xin ý kiến của cơ quan Trung ương, thực hiện theo quy định của Luật Phí và lệ phí, Luật Di sản văn hóa và Nghị quyết 35/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh.

Các Sở Du lịch hướng dẫn, đôn đốc DN khẩn trương xây dựng phương án giá dịch vụ sử dụng đò tại Khu du lịch Tam Cốc – Bích Động và khu hang động du lịch Tràng An; gửi Sở Tài chính để thẩm định trình UBND tỉnh trước ngày 15/4/2019.

leftcenterrightdel
 Khu du lịch Tràng An - Ninh Bình. Ảnh: PV

Đối với DN khẩn trương xây dựng phương án giá dịch vụ sử dụng đò tại 02 Khu Tam Cốc – Bích Động và Tràng An…

Trong thời gian, giải quyết các nội dung liên quan, UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu Sở Du lịch, Sở Tài chính và DN nghiêm túc thực hiện các quy định về phí danh lam thắng cảnh tại Nghị quyết 35/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, mức thu tiền dịch vụ sử dụng đò tại Văn bản số 529/UBND-VP5 ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh về việc dịch vụ chuyển từ phí sang giá phí dịch vụ do UBND tỉnh định giá.

Trước đó, UBND tỉnh Ninh Bình đã phê duyệt khung giá tối đa dịch vụ sử dụng đò cho 06/08 khu, điểm khu du lịch trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên còn 02 khu là Tam Cốc – Bích Động và Tràng An do DN quản lý thu chưa xây dựng xong phương án giá dịch vụ sử dụng đò.

Thụy Khanh