Theo Ban Chỉ đạo liên ngành ATTP tỉnh Ninh Thuận, để phục vụ nhân dân đón Tết, vui Xuân an toàn, đồng thời đảm bảo phát triển và cạnh tranh lành mạnh giữa các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, xuất nhập khẩu thực phẩm, Ban Chỉ đạo liên ngành ATTP tỉnh Ninh Thuận đang khẩn trương thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành từ tỉnh đến xã, phường thị trấn.

Theo Ban Chỉ đạo liên ngành ATTP, ở tuyến tỉnh sẽ thành lập 3 đoàn thanh tra liên ngành do các Sở: Y tế; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Công Thương chủ trì. Ở tuyến huyện, thành phố… cũng thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về ATTP tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm theo phân công, phân cấp quản lý.

Công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, trong đó tập trung vào những mặt hàng thực phẩm được sử dụng nhiều trong dịp Tết và các cơ sở dịch vụ ăn uống; đồng thời chú trọng kiểm soát những đầu mối sản xuất, nhập khẩu, chợ đầu mối, trung tâm thương mại, các cơ sở giết mổ, vận chuyển gia súc, gia cầm; kiểm soát chặt chẽ hoạt động buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng…

Cơ quan chức năng sẽ tiến hành lấy mẫu, kiểm tra nhanh thực phẩm để đánh giá kết quả, kịp thời xử lý các vi phạm; qua đó công khai các trường hợp vi phạm quy định về ATTP; đồng thời phổ biến các cơ sở, cá nhân, địa chỉ sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn cho cộng đồng biết để mua, sử dụng.

Công tác truyền thông sẽ được tỉnh Ninh Thuận quan tâm đẩy mạnh nhằm tuyên truyền, phổ biến các quy định có liên quan đến an toàn thực phẩm cho cả nhà quản lý, người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng về sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn theo quy định pháp luật; đồng thời cùng tham gia phòng ngừa, đấu tranh với việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng./.

Dương Thái