Trong những năm qua, công tác thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý đầu tư và xây dựng, quản lý hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản đã phát hiện nhiều sai phạm trong tất cả các khâu, các giai đoạn thực hiện và đã kiến nghị nhiều biện pháp chấn chỉnh, khắc phục, xử lý vi phạm kịp thời.

Để thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước trực thuộc UBND tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Công văn số 887/UBND-NC ngày 01/3/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về chỉ đạo công tác quản lý và thanh tra đối với lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản; đồng thời, chú trọng tập trung thực hiện công khai, minh bạch trong quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; thực hiện đầy đủ các quy định về giám sát và đánh giá đầu tư; khắc phục triệt để việc để xảy ra nợ đọng xây dựng cơ bản, phân bổ vốn không đúng quy định, phê duyệt chủ trương, quyết định đầu tư khi không cân đối được nguồn vốn thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công.

Việc nâng cao trách nhiệm của các cơ quan nhà nước có chức năng trong việc tổ chức thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm định thiết kế và dự toán công trình theo quy định của Luật Xây dựng; tăng cường công tác kiểm tra quản lý chất lượng công trình xây dựng của các chủ đầu tư và kịp thời xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật; công tác lập, quyết toán vốn đầu tư dự án, công trình hoàn thành; có giải pháp thúc đẩy về công tác thu hồi vốn trong việc nợ tạm ứng sau quyết toán vốn đầu tư... cũng là những yêu cầu đặt ra của tỉnh Quảng Ngãi.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa - Internet 

Song song với việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư và xây dựng, tỉnh Quảng Ngãi cũng sẽ chú trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản. Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các đơn vị liên quan trong tỉnh chú trọng tập trung thực hiện tốt công tác thẩm định, tham mưu cấp giấy phép hoạt động khai thác khoáng sản; tổ chức đấu thầu công khai, đúng quy định về thẩm quyền và trình tự, thủ tục.

Bên cạnh đó, không để các tổ chức, cá nhân độc quyền trong việc khai thác khoáng sản, lợi ích nhóm, không tham mưu trình UBND tỉnh chỉ định cấp phép khai thác khoáng sản phục vụ công trình, dự án cho nhà thầu thi công các công trình (có sử dụng vốn Nhà nước), nâng cao chất lượng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án khai thác, chế biến khoáng sản. Chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện kê khai sản lượng khai thác, chế biến, nộp đủ, đúng hạn các khoản thuế, phí vào ngân sách nhà nước theo quy định và các biện pháp cải tạo môi trường, phục hồi môi trường theo cam kết.

Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất về việc chấp hành pháp luật khoáng sản trên địa bàn; xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về khoáng sản và bảo vệ môi trường; kiểm soát chặt chẽ sản lượng khai thác thực tế của các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản; đình chỉ hoặc trình cấp có thẩm quyền thu hồi Giấy phép khai thác khoáng sản đối với các dự án khai thác gây mất an toàn lao động, tổn thất lớn khoáng sản, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, tác động xấu đến cảnh quan môi trường, di tích lịch sử - văn hóa, di sản địa chất; các dự án không hoàn thiện các thủ tục sau cấp phép theo quy định của pháp luật.

“Công an tỉnh theo thẩm quyền tăng cuờng công tác kiểm tra hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản, đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khoáng sản, nhất là các hành vi khai thác, kinh doanh, vận chuyển khoáng sản trái phép, gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn”, UBND tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh./.

Lan Anh