Việc tổ chức, triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của ngành BHXH với nhiều biện pháp quyết liệt, đồng bộ trong giai đoạn 2016-2020 đã tạo cho phong trào thi đua và công tác khen thưởng của ngành một khí thế mới, ngày càng đi vào thực chất, phát huy tác dụng, hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực. Qua đó, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của ngành.

Theo số liệu thống kê của BHXH Việt Nam, số người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) hằng năm đều tăng vượt so với Kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Cụ thể, số đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN năm 2015 là 70,2 triệu người và tới năm 2019 là 86,5 triệu người.

Tính đến 31/8/2020, số đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN là 86,4 triệu người (đạt 98,14% kế hoạch được giao); số người tham gia BHXH tự nguyện tăng mạnh, đến tháng 8/2020 đạt 786.173 người. Đặc biệt, chỉ tính riêng số người tăng mới năm 2019 bằng gấp hai lần kết quả về số người phát triển được giai đoạn 11 năm trước đó. Số người tham gia BHYT đạt tỷ lệ bao phủ gần 90% dân số, vượt chỉ tiêu Chính phủ giao.

Công tác chi trả và giải quyết chế độ, chính sách BHXH, BHYT được thực hiện kịp thời, đúng quy định; quyền lợi của người tham gia ngày càng được nâng cao. Năm 2015, toàn ngành đã giải quyết cho gần 8,1 triệu lượt người hưởng các chế độ BHXH thì đến năm 2019 con số này là 12,5 triệu lượt người (tăng 54%). Năm 2015 toàn ngành đã thanh toán chi phí KCB BHYT cho 130 triệu lượt người và đến năm 2019 đã thanh toán cho 184 triệu lượt người (tăng 41%). Hiện nay, BHXH Việt Nam thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng cho khoảng 3,2 triệu người hưởng (trong đó có 2,6 triệu người nhận bằng tiền mặt và khoảng 600 nghìn người nhận qua tài khoản cá nhân).

Công tác truyền thông chính sách, pháp luật BHXH, BHYT đã có sự đổi mới mạnh mẽ cả về hình thức và nội dung, gắn bó mật thiết với công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT bằng nhiều phương thức truyền thông hiện đại, đa dạng, thân thiện, tiếp cận ngày càng gần hơn tới mọi tầng lớp Nhân dân và những người hưởng các chế độ BHXH, BHYT.

leftcenterrightdel
 Lễ ra quân hưởng ứng ngày BHYT Việt Nam của BHXH Việt Nam. (Ảnh: PV)

Bên cạnh đó, công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) đã đạt được bước tiến quan trọng. Số lượng TTHC về BHXH, BHYT đã giảm đáng kể so với trước kia, giảm từ 115 thủ tục (năm 2014) xuống còn 27 thủ tục (năm 2019). Nhiều TTHC rút ngắn cả về thời gian giải quyết, số hồ sơ, giấy tờ trong hồ sơ, giấy tờ giảm nội dung phải kê khai. Thực hiện giao dịch điện tử trong tất cả các khâu từ thu, nộp đến quản lý chi, trả; số lần thực hiện giao dịch bình quân giảm từ 12 lần/năm xuống còn 1 lần/năm… Với những kết quả đạt được trong công tác cải cách TTHC của ngành BHXH Việt Nam, theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới tại Báo cáo môi trường kinh doanh toàn cầu 2018, mức độ thuận lợi về môi trường kinh doanh của Việt Nam xếp thứ 68/190 quốc gia và vùng lãnh thổ (tăng 14 bậc so với Báo cáo 2017), trong đó chỉ số nộp thuế, BHXH xếp thứ 86/190 quốc gia và vùng lãnh thổ (tăng 81 bậc so với Báo cáo 2017).

Công tác ứng dụng công nghệ thông tin của ngành trong 5 năm qua cũng đạt được những kết quả tích cực. Theo đó, hoàn thiện, nâng cấp các phần mềm nghiệp vụ; triển khai Hệ thống thu nộp, chi trả điện tử BHXH; Hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan BHXH; Hệ thống giao dịch BHXH điện tử cung cấp 18 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; ứng dụng, sử dụng trí tuệ nhân tạo (Chatbot) trong trả lời, giải đáp người dân, doanh nghiệp về chế độ, chính sách BHXH; xây dựng và triển khai Hệ thống thông tin giám định BHYT kết nối liên thông với 100% cơ sở khám chữa bệnh BHYT trong phạm vi toàn quốc (tuyến xã 10.376 cơ sở y tế, tuyến huyện 1.933 cơ sở y tế, tuyến tỉnh 540 cơ sở y tế, tuyến Trung ương 48 cơ sở y tế).

Thực hiện Đề án “Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả” theo Quyết định phê duyệt số 856/QĐ-TTg ngày 10/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ, toàn Ngành đã giảm 65 đầu mối cấp phòng thuộc 63 BHXH cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 58 BHXH thành phố, thị xã trực thuộc BHXH cấp tỉnh, nơi có trụ sở BHXH cấp tỉnh đóng trên địa bàn; giảm 06 BHXH cấp huyện thuộc BHXH tỉnh.

Công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế của ngành có tính kết nối từ đối ngoại đa phương khu vực sang đối ngoại đa phương thế giới. Đồng thời, tích cực tham gia các hoạt động đối ngoại song phương tạo đà cho BHXH Việt Nam tiếp tục phát triển theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, hội nhập quốc tế theo tinh thần Nghị quyết số 28; tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của Việt Nam nói chung và của BHXH Việt Nam nói riêng.

Đáng chú ý, 9 tháng đầu năm 2020, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên cả nước, BHXH Việt Nam đã tích cực, chủ động tham mưu với Chính phủ, các bộ quản lý Nhà nước về giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, người dân do ảnh hưởng của dịch bệnh, như: Thực hiện kịp thời việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất với doanh nghiệp, thanh toán kịp thời các dịch vụ y tế liên quan đến chẩn đoán và điều trị bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2, thực hiện chi trả các chế độ ốm đau, BH thất nghiệp cho người tham gia…/.

PV