leftcenterrightdel
        Toàn cảnh hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm

Tham dự Hội nghị có các đ/c trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, lãnh đạo các phòng chức năng; lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của các đơn vị trực thuộc;

Thay mặt PTC1, đ/c Nguyễn Ngọc Khánh – Trưởng phòng Kế hoạch trình bày Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Công ty. Theo đó, Kế hoạch sản lượng điện truyền tải năm 2020 EVNNPT giao là 91,744 tỷ kWh, tăng 8,6% so với năm 2019 (84,475 tỷ kWh). Sản lượng tháng 6/2020 ước đạt 8,705 tỷ kWh bằng 107,3% so với tháng 6/2019 (8,128 tỷ kWh). Lũy kế 6 tháng năm 2020, sản lượng ước đạt 42,42 tỷ kWh bằng 46,24% kế hoạch Tổng công ty giao cả năm (91,744 tỷ kWh). So với cùng kỳ năm 2019, sản lượng tăng 4%.

So sánh với số liệu thực hiện trong các năm 2018 và 2019, các năm này có kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm đều chiếm khoảng 48% số liệu lũy kế năm (2018: 48,23%, 2019: 48,28%). Nguyên nhân sản lượng thấp do phát triển phụ tải thấp vì bị ảnh hưởng của tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid 19 trong các tháng đầu năm.

Về tổn thất điện năng: đã phát huy đạt kết quả tốt đối với tổn thất chung và tổn thất lưới 500kV, tuy nhiên nguy cơ tổn thất lưới 220kV tiếp tục tăng. Báo cáo cũng đã đánh giá các nguyên nhân và nêu ra được các giải pháp tăng/ giảm tổn thất điện năng.

Về tình hình thực hiện đầu tư xây dựng: Theo Kế hoạch thực hiện ĐTXD năm 2020 là 47 dự án/437,361 tỷ đồng. Trong đó: Duyệt DAĐT là 09 dự án, đóng điện 1 dự án, quyết toán 10 dự án. Lũy kế giá trị thực hiện đến thời điểm báo cáo, PTC1 ước thực hiện đạt 126,158 tỷ đồng/437,361 tỷ đồng đạt 28,48% kế hoạch. Giá trị giải ngân là 58,534 tỷ đạt 13,39% kế hoạch.

Về công tác thực hiện sửa chữa lớn, Lũy kế đến 30/6/2020 Công ty đã thực hiện 302/319 hạng mục công trình với giá trị ước đạt 81,861 tỷ đồng, bằng 30,92% kế hoạch giao. Giá trị thực hiện còn thấp do các gói thầu cung cấp VTTB chủ yếu giao hàng vào quý 3.

Về việc thực hiện trung tâm điều khiển và trạm biến áp không người trực: Năm 2020, PTC1 được EVNNPT giao thực hiện chuyển thao tác xa và TBA không người trực gồm 7 trạm biến áp 220kV. Lũy kế tình hình thực hiện đến 11/5/2020, PTC1 đã thực hiện chuyển được 3/7 TBA không người trực.

Về công tác Đào tạo: Trong năm 2020 EVNNPT giao PTC1 thực hiện phần riêng là 48 danh mục//17,222 tỷ đồng, trong đó có khóa đào tạo tại nước ngoài (máy biến áp, có giá trị 5 tỷ đồng); phần chung của EVNNPT là 6 danh mục/2,236 tỷ đồng, tuy nhiên trong các tháng đầu năm 2020 do đại dịch Covid 19 nên toàn bộ thời gian từ tháng 01 đến hết tháng 04 không thực hiện đào tạo được, trong giai đoạn này PTC1 chủ yếu xây dựng đề cương và dự toán cũng như hoạch định thời gian để triển khai. Thời điểm PTC1 triển khai chính thức trong 02 tháng trở lại đây từ 01/05/2020 đến nay, đến thời điểm hiện tại PTC1 đã thực hiện đào tạo cho 9.783/15.197 lượt người, trong đó đã hoàn thành 4/48 danh mục phần chung còn lại các danh mục khác đã thực một phần và tiếp tục thực hiện tiếp trong thời gian tới.

Về công tác dân chủ cơ sở: PTC1 đã hoàn thành tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2020 các cấp và đã hoàn thiện hồ sơ, gửi báo cáo Tổng công ty. Hiện tại, công ty đã có Văn bản chỉ đạo về tổ chức đối thoại và có phân công cụ thể, có phòng tiếp dân và lịch tiếp dân để tiếp nhận các ý kiến, kiến nghị của người lao động trong Công ty.

Về việc triển khai Văn Hóa EVNNPT: Công ty đã ban hành kế hoạch thực hiện và tiêu chí chấm điểm quý trong năm để các Truyền tải điện trực thuộc căn cứ lập kế hoạch và tiêu chí chấm điểm phù hợp với tình hình sản xuất tại mỗi đơn vị nhằm phổ biến sâu rộng hơn hướng tới các CBCNV ý thức được sâu sắc về sứ mệnh, tầm nhìn và các giá trị cốt lõi, biết giữ gìn, phát triển và đẩy mạnh tuyên truyền Văn hóa EVNNPT.

Công ty cũng đẩy mạnh việc tuyên truyền phong phú, đa dạng trong thời điểm dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp, Công ty đã có 3 video clip cùng nhiều bài viết được đăng tải trên website của PTC1, EVNNPT và các báo trong nghành đã góp phần lớn trong việc lan tỏa Văn hóa EVNNPT trong EVN cũng như trong cộng đồng, xã hội.

Công ty đã hoàn thiện và nộp 103 bài thi trong cuộc thi “Bản sắc Văn hóa EVNNPT” và đang gần hoàn thành kỳ thi trắc nghiệm online “Văn hóa EVNNPT” với 1934/2042 đã thi chính thức, chiếm tỷ lệ tỷ 95%.

Ngoài các công việc được giao từ đầu năm, Công ty đã thực hiện tốt các công việc Tổng công ty giao đột xuất nhằm đảm bảo ổn định hệ thống truyền tải điện. 6 tháng đầu năm 2020, PTC1 đã thực hiện nghiêm túc và đạt nhiều kết quả tốt với các nhóm chỉ tiêu nâng cao hiệu quả trong SXKD (Các chỉ tiêu giảm chi phí SXKD, tăng hiệu quả sử dụng vốn, vận hành hệ thống an toàn, ổn định, nâng cao hiệu quả sử dụng lao động, nâng cao hiệu quả tài chính...) theo kế hoạch Tổng công ty đã giao.

Trong những ngày cuối tháng 5 vừa qua PTC1 đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 – 2025, được lãnh đạo cấp trên đánh giá cao trong công tác tổ chức, thực hiện. Qua đó thể hiện công tác xây dựng Đảng, công tác chính trị tư tưởng luôn được Đảng ủy PTC1 quan tâm, tăng cường và đổi mới tạo sự thống nhất nhận thức của cấp uỷ, tổ chức Đảng các cấp, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công nhân viên, góp phần phát huy tốt nhất sức mạnh đoàn kết của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công nhân viên trong toàn Đảng bộ.

Tại Hội nghị, những ý kiến của các đại biểu đại diện các phòng chức năng, các TTĐ trực thuộc tập trung vào một số vấn đề tồn tại và đề xuất các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu và kế hoạch năm 2020.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị đồng chí Nguyễn Phúc An - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PTC1 đã ghi nhận những nỗ lực của tập thể ban lãnh đạo và CBCNV Công ty Truyền tải điện 1 trong thời gian nửa đầu năm 2020 vừa qua đã cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu của Công ty, góp phần vào thắng lợi chung của toàn Tổng công ty trong năm 2020; Đồng thời kêu gọi toàn thể CBCNV cần tập trung trí tuệ, tranh thủ sự giúp đỡ của Tổng công ty, các đơn vị bạn và phát huy tinh thần tự chủ, sử dụng tối đa các nguồn lực, nâng cao năng suất lao động, đoàn kết vượt mọi khó khăn hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020 của PTC1, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu chung của EVNNPT.

Tiếp đó Hội nghị Điển hình tiến tiến được tổ chức ngay sau khi kết thúc Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Hội nghị diễn ra nhằm đánh giá tổng kết phong trào thi đua yêu nước, biểu dương tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến của PTC1, phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2020-2025.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh hội nghị điển hình tiên tiến

Tại Hội nghị, đ/c Nguyễn Anh Tú – Trưởng phòng Tổ chức và Nhân sự PTC1 đã trình bày báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước của PTC1 giai đoạn 2015 -2020. Báo cáo nêu bật được những thành tựu, kết quả đạt được trong 5 năm qua. Nhiều phong trào thi đua thiết thực đã lan tỏa, thu hút được đông đảo công nhân lao động tham gia và mang lại hiệu quả cao trên các mặt hoạt động. Thông qua các phong trào: Thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh; hoàn thành các công trình trọng điểm nhằm đảm bảo công tác vận hành an toàn, ổn định vào những mùa nắng nóng. Chào mừng các ngày lễ lớn; các đợt thi đua đột xuất, nước rút và các phong trào thi đua của ngành Điện như: Tối ưu hóa chi phí, xây dựng và duy trì tốt các phong trào Lao động giỏi; lao động sáng tạo; phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật hợp lý hóa sản xuất;

leftcenterrightdel
 đ/c Nguyễn Anh Tú – Trưởng phòng Tổ chức và Nhân sự PTC1 đã trình bày báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước của PTC1 giai đoạn 2015

Phong trào “Xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động” đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực. Phong trào này được Công ty cụ thể hoá thành phong trào “Trạm biến áp kiểu mẫu”, “Đường dây kiểu mẫu” và tiếp tục được đổi mới, nâng lên thành phong trào “Trạm và Đội truyền tải điện tiêu biểu”. Đây là phong trào thi đua cốt lõi, có một sức sống mãnh liệt với truyền thống tổ chức trải qua liên tục hơn 20 năm, đã đem đến những hiệu quả tích cực nhất cho hoạt động sản xuất của Công ty.

Phong trào nâng cao chất lượng quản lý vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống truyền tải điện, các hoạt động uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa,... qua đó đã tập hợp, khơi dậy và phát huy có hiệu quả truyền thống vẻ vang của ngành Điện, vươn lên hoàn thành tốt các mục tiêu đã đề ra, góp phần tích cực vào thành quả chung của Công ty, đảm bảo việc quản lý vận hành hệ thống truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định. Thực hiện tốt công tác đầu tư xây dựng, nâng cấp, nghiệm thu, tiếp nhận đưa vào vận hành các dự án do PTC1 quản lý.

Cùng với phong trào thi đua lao động sản xuất các phong trào thi đua của các tổ chức Đoàn thể cũng được phát động duy trì thường xuyên. Hội thao truyền thống Công ty với các môn bóng đá, bóng bàn, cầu lông, quần vợt ... Tham gia tích cực các phong trào của địa phương, ngành tổ chức, như: Hội thao - Hội diễn văn nghệ ngành Điện các cấp, Hội thi tiếng hát CNVCLĐ; Hội thao CNVCLĐ; Cuộc thi “Nét đẹp nữ CNVCLĐ PTC1 qua ảnh”; tích cực hưởng ứng tham các Cuộc thi: “Tự hào người thợ Truyền tải điện”, “EVNNPT - 10 năm vượt khó vươn lên”, “Nữ CNVCLĐ Truyền tải điện Đảm đang - Tài năng - Duyên dáng”, “Nữ CNVCLĐ EVNNPT với xây dựng và thực thi văn hóa doanh nghiệp”; Tham gia và đạt nhiều giải thưởng cao trong các Hội thi, Hội diễn do Công đoàn EVNNPT tổ chức. Các hoạt động trên đã thu hút và tạo ra sức lan tỏa tới đông đảo CNVCLĐ trong EVNNP.

Ghi nhận những thành tích đạt được giai đoạn 2015 – 2020 PTC1 đã được Hội đồng thi đua khen thưởng cấp trên ghi nhận thành tích và bình xét các danh hiệu thi đua, tặng thưởng nhiều Bằng khen, Giấy khen, Cờ thi đua ...Cụ thể:

 

01 Huân chương lao động hạng Ba năm 2017.

02 Bằng khen Thủ tướng CHính phủ năm 2016.

02 Cờ thi đua cấp Bộ.

28 Bằng khen cấp Bộ.

05 Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, cùng nhiều Cờ thi đua, Bằng khen, danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp EVN, EVNNPT...

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, báo cáo cũng đã chỉ ra những tồn tạị, hạn chế và nguyên nhân, qua đó đề xuất 04 nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn 2020 – 2025; Hội nghị cũng đã đề xuất khen thưởng các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến đến các cấp có thẩm quyền khen thưởng.

Năm 2020 là năm có nhiều sự kiện nổi bật của đất nước kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 45 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, 75 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh, đây cũng là năm cuối cùng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ EVNNPT lần thứ II. Nhằm tạo thành tích xuất sắc, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đ/c Trần Minh Tuấn - Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn PTC1 đã thay mặt Giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn PTC1 phát động phong trào thi đua qua chỉ thị liên tịch với nội dung: “Thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020 và giai đoạn 2021-2025” của PTC1./.

Mạnh Hùng - Ảnh Thành Vinh