Điểm nổi bật là Quận đã xây dựng chính quyền điện tử do đồng chí UBND quận làm trưởng ban, triển khai hệ thống một cửa điện tử dùng chung ba cấp của thành phố. Ngoài ra, đã phối hợp với văn phòng UBND thành phố Hà Nội triển khai hệ thống giao ban trực tuyến tới các phường.

Về công tác cán bộ đã bổ nhiệm, Quận thực hiện tốt việc luân chuyển điều động cán bộ theo quy định, với việc bổ nhiệm lại 23 cán bộ lãnh đạo các phòng ban, tinh giảm 05 viên chức. Đồng thời, tổ chức tốt kỳ thi tuyển công chức các phường năm 2019.

leftcenterrightdel
Trụ sở HĐND và UBND quận Cầu Giấy (Ảnh: Internet)

Bên cạnh đó, về công tác thanh tra, Quận đã tiến hành 08 cuộc thanh tra gồm 02 cuộc thanh tra đột xuất và 06 cuộc thanh tra theo kế hoạch, có kết luận cụ thể sau khi thanh tra. Đồng thời, tiếp 577 lượt công dân, nhận 237 đơn gồm 11 đơn khiếu nại, 11 đơn tố cáo, 215 đơn phản ảnh kiến nghị. Các vụ việc đã được giải quyết kịp thời.

Quận cũng đã kiểm tra 80 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, phạt 5 cơ sở với số tiền 58,5 triệu đồng. Ký kết phòng chống dịch bệnh, kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm với 537 hộ kinh doanh. Cấp 38 giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm cho các cửa hàng đăng ký kinh doanh ăn uống. Lực lượng thanh tra của Quận còn kiểm tra chuyên nghành 29 nhà thuốc, 12 phòng khám bệnh 10 cơ sở thẩm mỹ xoa bóp. Nhắc nhở 14 cơ sở xử phạt 2 cơ sở với số tiền 750 nghìn đồng.

Các hoạt động trên đã có tác dụng thực sự giúp cho các mặt công tác của quận ngày càng phát triển đáp ứng yêu cầu và mục tiêu mà thành phố đề ra./.

Trần Lễ