Mới đây, Sở GD&ĐT tỉnh Hà Nam đã ban hành Văn bản số 1361/SGDĐT-TTr định hướng Chương trình công tác thanh tra lĩnh vực giáo dục năm 2020. Bên cạnh việc nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, định hướng chương trình công tác thanh tra của Sở còn nhằm phối hợp giữa Thanh tra Sở GD&ĐT với Thanh tra tỉnh, Thanh tra huyện và phòng GD&ĐT trong thanh tra, kiểm tra để tránh chồng chéo; tăng cường xử lý sau thanh tra…

Để thực hiện được các mục tiêu nói trên, Sở GD&ĐT Hà Nam đã đưa ra một số nhiệm vụ và giải pháp. Trong đó, tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền về vai trò, vị trí công tác thanh tra trong toàn ngành. Cụ thể, người đứng đầu cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục tổ chức quán triệt sâu sắc vị trí, vai trò công tác thanh tra và trách nhiệm của các cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành Giáo dục tỉnh đối với công tác thanh tra.

leftcenterrightdel
 Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thanh tra, kiểm tra thi THPT quốc gia năm 2019 (ảnh internet)

Đồng thời, Thanh tra Sở tham mưu với lãnh đạo Sở GD&ĐT kiện toàn cơ cấu tổ chức, nhân sự làm công tác thanh tra, đảm bảo số lượng, chất lượng đội ngũ Thanh tra Sở để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, Phòng GD&ĐT, các trường THPT, trung tâm GDTX-HN tỉnh bố trí cán bộ phụ trách làm công tác thanh tra, kiểm tra. Thanh tra Sở có trách nhiệm tham mưu Sở bồi dưỡng, kiện toàn đội ngũ cộng tác viên thanh tra giáo dục đúng quy định, đảm bảo chất lượng.

Theo Chương trình công tác thanh tra lĩnh vực giáo dục năm 2020, các cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục kiện toàn và thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng. Trong đó, chỉ đạo các trường THPT nâng cao hiệu quả việc giảng dạy tích hợp về phòng, chống tham nhũng theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Đáng chú ý, để tập trung nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, Giám đốc Sở GS&ĐT chỉ đạo Thanh tra Sở phối hợp với Phòng GD&ĐT huyện, thành phố xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm có trọng tâm, trọng điểm; kịp thời tiến hành thanh tra đột xuất khi cần thiết. Tổ chức thanh tra, kiểm tra đúng quy định, kết luận rõ ràng, xử lý nghiêm các vi phạm; đẩy mạnh việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra theo đúng quy định.

Ngoài ra, Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn, chức năng của Sở, Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố tham mưu với lãnh đạo Sở tổ chức rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ thanh tra, cộng tác viên thanh tra, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng kiến thức về thanh tra giáo dục cho từng nhóm đối tượng cán bộ quản lý giáo dục…/.

Minh Nguyệt