leftcenterrightdel
 Ngoài việc thanh tra, kiểm tra ở một số lĩnh vực trọng điểm, Sở Y tế Hà Nội còn thanh tra, kiểm tra các vụ việc cụ thể được nhân dân, công luận phản ánh (ảnh: Minh Nguyệt)

Trong đó, công tác thanh tra, kiểm tra tập trung vào các lĩnh vực, như: Đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm phương tiện, xây dựng trụ sở và quản lý tài sản công; việc quản lý thu chi ngân sách, đấu thầu thuốc vào bệnh viện, khám chữa bệnh tại các cơ sở công lập và dân lập.

Bên cạnh đó, Sở Y tế Hà Nội cũng tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với hoạt động an toàn vệ sinh thực phẩm và cung ứng thuốc trên địa bàn Thành phố; việc cấp đổi, thu hồi chứng chỉ hành nghề, giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề.

Hoạt động thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện các hiện tượng tiêu cực ở các cơ sở, thái độ phục vụ người bệnh, lợi dụng chức vụ hoặc vị trí công tác để gây khó dễ đối với người bệnh hoặc người nhà bệnh nhân với mục đích vụ lợi.

Theo kế hoạch công tác PCTN năm 2019 của Sở Y tế Hà Nội, Thanh tra Sở chủ trì phối hợp với các phòng ban chức năng của Sở tổ chức thanh tra việc thực hiện công vụ, nhiệm vụ được giao ở các đơn vị trong ngành, trọng tâm ở một số lĩnh vực: Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản, trang thiết bị y tế, đấu thầu thuốc vào bệnh viện, các vụ việc cụ thể được nhân dân, công luận phản ánh./.

Minh Nguyệt