leftcenterrightdel
 Tăng cường công tác bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn Hà Nội
UBND TP Hà Nội mới đây đã ban hành Công văn số 2776/UBND-ĐT yêu cầu các sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai ý kiến của Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội về công tác bảo đảm trật tự, ATGT.

UBND thành phố yêu cầu Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Sở Y tế, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan: Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về triển khai, thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW và Kết luận số 45-KL/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, ATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông; chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội tại Kế hoạch số 141-KH/TU ngày 28-5-2019; chỉ đạo của UBND thành phố tại Kế hoạch số 166/KH-UBND ngày 01-8-2019.

Bên cạnh đó, tiếp tục nỗ lực khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, thực hiện tốt công tác bảo đảm trật tự, ATGT trong điều kiện diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự, ATGT theo Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30-12-2019 của Chính phủ; đặc biệt là vi phạm quy định về nồng độ cồn, ma túy đối với người điều khiển phương tiện giao thông; vi phạm quy định đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; không chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ; vi phạm tốc độ; phóng nhanh, vượt ẩu; đi sai phần đường, làn đường...

Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, Sở Y tế, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm trật tự, ATGT theo chỉ đạo của Trung ương và thành phố; tiếp tục nỗ lực khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 trong hoạt động giao thông vận tải và bảo đảm trật tự, ATGT.

Đặc biệt, tăng cường công tác thanh tra, xử lý vi phạm về trật tự, ATGT theo Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30-12-2019 của Chính phủ; đặc biệt là vi phạm về tải trọng phương tiện; vi phạm trong lĩnh vực vận tải hành khách, vận tải hàng hóa; tiếp tục phối hợp liên ngành kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy đối với lái xe ô tô kinh doanh vận tải. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, ATGT theo chủ đề Năm ATGT 2020 “Đã uống rượu, bia không lái xe”…

Đối với các Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các quận, huyện, thị xã cần phối hợp các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và Hà Nội tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự, ATGT; tập trung tuyên truyền Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30-12-2019 của Chính phủ; Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17-01-2020 của Chính phủ. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì triển khai có hiệu quả công tác giáo dục ATGT cho học sinh Hà Nội.

UBND các quận, huyện, thị xã chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành thành phố triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp giảm tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông; chịu trách nhiệm trước UBND thành phố trong việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ về bảo đảm trật tự, ATGT trên địa bàn quản lý.

H.T