leftcenterrightdel
Hà Nội tăng cường công tác thanh, kiểm tra hoạt động dịch vụ việc làm trên địa bàn thành phố
Theo đó, nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm trên địa bàn thành phố Hà Nội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các phòng, ban liên quan tổ chức thông tin tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật lao động để người lao động nắm bắt được thông tin thị trường lao động, tìm kiếm được việc làm phù hợp với khả năng, không bị tình trạng cò mồi lừa đảo.

Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động dịch vụ việc làm của các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm trên địa bàn, kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật.

Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội tăng cường công tác tư vấn, giới thiệu việc làm; tổ chức các phiên giao dịch việc làm định kỳ, chuyên đề, lưu động, online để hỗ trợ cho người lao động dễ dàng tìm kiếm được việc làm.

H.T