Cụ thể, UBND thành phố Hồ Chí Minh giao Chủ tịch UBND Quận 2, quận Thủ Đức, Quận 9 tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác quản lý trật tự xây dựng theo quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng và kế hoạch liên tịch giữa Sở Xây dựng và UBND Quận 2, UBND Quận 9, UBND quận Thủ Đức. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn, đặc biệt tại các đơn vị hành chính thực hiện sắp xếp, điều chỉnh, thành lập.

Bên cạnh đó, UBND Thành phố yêu cầu UBND các quận huyện tăng cường thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm ngay từ đầu các vi phạm về quy hoạch xây dựng, đầu tư dự án nhà ở thương mại, phân lô nền trái pháp luật, hình thành khu dân cư tự phát, xây dựng nhà ở để kinh doanh không đúng theo quy định, không để xảy ra các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng mà không phát hiện, xử lý. 
Trong khi đó, liên quan đến việc cấp Giấy phép xây dựng khi thành lập thành phố Thủ Đức và sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, Sở Xây dựng Thành phố vừa có văn bản hướng dẫn việc điều chỉnh, chỉnh lý biến động trên Giấy phép xây dựng. Cụ thể, đối với hồ sơ chưa cấp Giấy phép xây dựng, khi cấp hoặc điều chỉnh, cơ quan thẩm quyền ghi tên địa chỉ xây dựng công trình và địa chỉ tổ chức, cá nhân theo đơn vị hành chính mới, có ghi chú nội dung “được sắp xếp từ (đơn vị hành chính cũ) theo Nghị quyết số 1111/NQ-UBTVQH 14 ngày 9/12/2020 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội”.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Đối với hồ sơ đã cấp Giấy phép xây dựng, cơ quan thẩm quyền sẽ ban hành Phụ lục điều chỉnh, biến động đính kèm với Giấy phép xây dựng với nội dung: “Xác nhận điều chỉnh, chỉnh lý biến động địa chỉ xây dựng công trình và địa chỉ tổ chức, cá nhân theo đơn vị hành chính mới (được sắp xếp từ đơn vị hành chính cũ) theo Nghị quyết số 1111/NQ-UBTVQH 14 ngày 9/12/2020 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội”. 

Theo báo cáo của Sở Xây dựng  thành phố, trong năm 2020 Sở Xây dựng đã phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra gần 87.500 lượt, phát hiện 1.006 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, giảm 65,5% so với năm 2019, trong đó có 408/1.006 trường hợp sai phép, 336/1.006 trường hợp không phép. 

Sau hơn 1 năm triển khai Chỉ thị 23/CT-TU và Kế hoạch 3333/KH-UBND, tổng số công trình vi phạm được phát hiện sau khi ban hành Chỉ thị 23 là 1.462 công trình, bình quân 3,2 vụ/ngày, giảm 5,3 vụ/ngày trước khi có Chỉ thị 23 và Kế hoạch 3333/KH-UBND. 
Để tiếp tục lập lại trật tự xây dựng, Sở Xây dựng Thành phố sẽ tiếp tục phối hợp với các quận huyện thực hiện nghiêm quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng, tổ chức lại lực lượng thanh tra Xây dựng theo hướng tinh gọn, xử lý trách nhiệm của cá nhân, tổ chức được giao nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng nhưng thiếu tinh thần trách nhiệm trong thi hành công vụ. Chuẩn bị thành lập Đội Thanh tra địa bàn Tp. Thủ Đức; đồng thời, phối hợp với Sở Nội vụ thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị thuộc UBND quận, huyện và thành phố Thủ Đức theo Nghị quyết số 131/NQ-QH14 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Tp. Hồ Chí Minh.

Đình Thuyết