Theo báo cáo của UBND huyện Tân Hưng, về tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), tính đến ngày 30/9/2020, tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC là 14.053 hồ sơ, kết quả đã giải quyết là 13.559 hồ sơ, đạt tỷ lệ 96,48%. Trong đó, số hồ sơ giải quyết đúng hạn là 6.483 hồ sơ chiếm tỷ lệ 46,13%; số lượng hồ sơ giải quyết trước hạn là 7.039 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 50,08%; số hồ sơ giải quyết quá hạn là 37 hồ sơ, chiếm 0,26%; số hồ sơ đang giải quyết là 494 hồ sơ. Chất lượng giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đảm bảo đáp ứng nhu cầu của người dân. Tổng số tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích là 389 hồ sơ và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 là 82 hồ sơ. 

leftcenterrightdel
Đoàn kiểm tra CCHC tỉnh làm việc với huyện Tân Hưng 

Công tác phát hành văn bản điện tử thông qua phần mềm quản lý văn bản và điều hành được huyện thực hiện nghiêm túc; việc trao đổi, sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện đến nay đạt tỷ lệ 97%; việc triển khai chữ ký số được UBND huyện thực hiện đúng quy định, hiện tại lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị huyện đều đã được cấp thiết bị ký số và sử dụng ký văn bản, đạt tỷ lệ 98,5%.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Trần Kỳ Đức đánh giá cao những nỗ lực trong CCHC của huyện Tân Hưng. Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí đề nghị huyện cần xem xét, điều chỉnh thực hiện phù hợp với các ý kiến đóng góp của đoàn kiểm tra; cần nhìn nhận rõ hạn chế, tồn tại để có hướng khắc phục cụ thể; rà soát, cân đối trang bị hệ thống công nghệ thông tin phục vụ công tác CCHC trên địa bàn huyện; trong giải quyết TTHC, huyện cần lưu ý việc tiếp nhận đúng thành phần hồ sơ, tránh nhận thừa hoặc thiếu thành phần theo quy định; tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, bưu chính công ích.

Đình Thuyết