Theo đó, UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 29/3/2018 về triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với chung cư, nhà cao tầng trên địa bàn TP và Công văn số 230/UBND-ĐT ngày 19/01/2019 của UBND TP về triển khai thực hiện Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 9/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư.

Các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và thành phố Thủ Đức tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, quán triệt chủ trương của thành phố đối với các cơ sở thuộc diện điều chỉnh của Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND của HĐND thành phố; nâng cao vai trò, trách nhiệm, chỉ đạo quyết liệt các đơn vị liên quan thực hiện kịp thời, có hiệu quả, triệt để, đảm bảo đúng lộ trình, thời hạn giải quyết dứt điểm theo Công văn số 4031/UBND-NCPC ngày 19/10/2020 của UBND TP về tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 23; tập trung phối hợp, hướng dẫn các địa phương tiến hành xử lý, đưa ra các giải pháp cụ thể đối với công trình xây dựng không có giấy phép, sai phép, không phù hợp quy hoạch hoặc không đảm bảo về môi trường, các cơ sở di dời hoặc chuyển đổi địa điểm hoạt động.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa (Nguồn: CTTĐT Công an TPHCM) 

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ bằng nhiều nội dung, hình thức đa dạng, sâu rộng đến quần chúng nhân dân, nhất là cán bộ, công nhân viên, người lao động làm việc, sinh sống tại các nhà cao tầng trên địa bàn thành phố.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, chủ đầu tư, ban quản lý, ban quản trị trong việc thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại cơ sở; đồng thời, thường xuyên tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót về phòng cháy và chữa cháy; tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng phòng cháy và chữa cháy tại chỗ./.

Đình Thuyết