Cụ thể, các cơ quan, đơn vị được giao triển khai Kế hoạch tổng kết Chương trình Cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2011 - 2020 và tổng kết Chương trình hành động số 18-CTrHĐ/TU của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X về Chương trình CCHC giai đoạn 2016 - 2020; tập trung triển khai việc đánh giá chỉ số CCHC của sở, ban, ngành, UBND quận, huyện năm 2020 theo đúng tiến độ đã đề ra.

Bên cạnh đó, UBND Thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị tăng cường kiểm tra, đặc biệt là kiểm tra đột xuất việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, tăng cường giám sát trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện công tác CCHC, phản hồi xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp; thường xuyên theo dõi bám sát các thông tin phản ánh của người dân, báo chí các nội dung về công tác CCHC trên địa bàn TP; triển khai đúng tiến độ Đề án chi tiết sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn TP trong giai đoạn 2019 - 2021, Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng TPHCM thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025” và Kiến trúc Chính quyền điện tử tại TP; xây dựng giải pháp đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến, khung pháp lý cho thanh toán điện tử, khuyến khích tuyên tuyền người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến hoặc sử dụng dịch vụ công đã được xã hội hóa.

leftcenterrightdel
Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường kiểm tra đột xuất việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, giám sát trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện CCHC 

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị cũng cần tăng cường đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan duy trì, mở rộng và chuyển đổi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp TCVN ISO 9001:2015; phấn đấu 100% sở, ban, ngành, UBND quận, huyện thuộc danh sách các cơ quan thực hiện đánh giá, xác định chỉ số CCHC và 70% UBND phường, xã - thị trấn hoàn tất việc chuyển đổi áp dụng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Cũng liên quan trong chủ đề cải cách hành chính, UBND TP vừa yêu cầu các đơn vị tăng cường việc áp dụng đấu thầu qua mạng đối với các gói thầu đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh, đảm bảo đạt chỉ tiêu theo quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Quy định nêu rõ: việc tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng trong năm phải bảo đảm tổng số lượng các gói thầu đạt tối thiểu 60% số lượng gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh và tổng giá trị gói thầu đạt tối thiểu 25% tổng giá trị các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh.

Hàng quý, các đơn vị phải gửi báo cáo đấu thầu qua mạng cho Sở Kế hoạch và Đầu tư. Đối với các đơn vị không gửi báo cáo, không đạt tỷ lệ đấu thầu qua mạng theo quy định, Thủ trưởng đơn vị sẽ không được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đình Thuyết