Theo báo cáo trong năm 2019, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng trong Đảng bộ tỉnh được cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Trong năm, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 807 tổ chức, 498 đảng viên, giám sát chuyên đề 452 tổ chức, 489 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra 59 đảng viên, 16 tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra, giám sát giúp cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tiếp tục nâng cao nhận thức, nghiêm túc triển khai, quán triệt và chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy; đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng kiểm điểm, có biện pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm. Bên cạnh đó, trong năm cấp ủy các cấp, chi bộ đã tiến hành thi hành kỷ luật đối với 2 tổ chức đảng, 123 đảng viên; xóa tên và cho ra khỏi Đảng 348 đảng viên; giải quyết tố cáo đảng viên, khiếu nại kỷ luật Đảng 37 trường hợp…

leftcenterrightdel
Ông Phan Văn Sáu- Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị 

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng đề ra phương hướng, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2020; triển khai Thông báo số 156-TB/TW, ngày 01/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm của Ban Chấp hành Trung ương khóa X “về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”; Hướng dẫn số 07-HD/UBKTTW, ngày 12/12/2019 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ngoài ra, các đại biểu thảo luận nhiều nội dung liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, nguyên nhân đảng viên bị xóa tên ra khỏi Đảng; những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng…

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Sáu khẳng định, trong năm 2019, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện rất tốt. Qua đó, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, ủy ban kiểm tra tiếp tục quán triệt Thông báo số 156-TB/TW của Bộ Chính trị về công tác kiểm tra, giám sát; Hướng dẫn số 07-HD/UBKTTW của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Chủ động nắm tình hình tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ dự kiến nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Tập trung giải quyết kịp thời, không để tồn đọng đơn thư tố cáo tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ chủ chốt, nhân sự cấp ủy, đại biểu dự đại hội đảng bộ các cấp; kiên quyết đấu tranh những kẻ lợi dụng đại hội để chống phá, gây mất đoàn kết, nhằm phục vụ thiết thực cho công tác nhân sự của cấp ủy trước khi tiến hành đại hội. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhất là kiểm tra, giám sát chuyên đề, giám sát việc kê khai tài sản của đảng viên thuộc Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Tiếp tục sắp xếp, đổi mới bộ máy kiểm tra tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tại hội nghị cũng đã trao quyết định chuẩn y chức vụ Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cho một đồng chí.

      Đình Thuyết