Theo đó, UBND tỉnh đề nghị các sở, ban ngành, UBND các địa phương, các Tổ chức quản lý cảng cá và các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm sau: Tăng cường triển khai thực hiên Luật Thủy sản 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Cụ thể: Tổ chức thực hiện nghiêm túc, có kết quả các nhiệm vụ được giao theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 689/CT-TTg, Chỉ thị số 45/CT-TTg, các Công điện: số 732/CĐ-TTg, số 1275/CĐ-TTg, Quyết định số 78/QĐ- TTg, Kết luận của Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng - Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về IUU (tại các Thông báo số 235/TB-VPCP ngày 11/7/2019, Thông báo số 374/TB-VPCP ngày 23/20/2019 và Thông báo số 447/TB-VPCP ngày 28/12/2019 của Văn phòng Chính phủ), Quyết định số 179/QĐ-BNN-TCTS ngày 13/01/2019 và các chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về triển khai thực hiện các giải pháp chống khai thác IUU, khắc phục cảnh báo “Thẻ vàng” của EC; xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, hàng đầu cần tập trung nguồn lực, chỉ đạo quyết liệt để triển khai thực hiện.

Tổ chức và triển khai hiệu quả nội dung Quyết định số 1457/QĐ-UBND, ngày 11/06/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc Ban hành Kế hoạch triển khai Luật Thủy sản và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2019 - 2024.

Thực hiện nghiêm việc cấp giấy phép khai thác thủy sản và triển khai lắp đặt, vận hành và quản lý thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá theo quy định tại Nghị định số 26/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền Luật Thủy sản và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; trong đó, tập trung thực hiện Nghị định số 42/NĐ- CP ngày 16/5/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.

Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tình hình chống khai thác IUU định kỳ, đột xuất cho Ban chỉ đạo về IUU của tỉnh; đặc biệt là công tác thực thi pháp luật xử phạt các hành vi khai thác IUU, danh sách tàu cá khai thác IUU để tổng hợp, xử lý theo quy định.

Bên cạnh đó, văn bản cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Khẩn trương rà soát và kiểm tra việc sơn tàu để đánh dấu vùng hoạt động. Kiên quyết không cấp phép, đăng kiểm cho tàu rời cảng và đi khai thác nếu không đánh dấu để nhận dạng tàu hoạt động.

Thường xuyên, liên tục tiến hành kiểm tra các Tổ chức quản lý cảng cá đã được chỉ định đủ điều kiện xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác, quy định về chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo qui định. Kiên quyết loại khỏi danh sách cảng cá chỉ định nếu vi phạm quy định về IUU.

Đồng thời, phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thường xuyên kiểm tra và kiên quyết xử lý đối với tàu cá vi phạm IUU theo quy định tại Nghị định số 42/2019/NĐ-CP của Chính phủ theo thẩm quyền.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Tước giấy phép khai thác có thời hạn từ 06 tháng đến 01 năm, hoặc vĩnh viễn tùy theo tính chất và mức độ vi phạm nếu có bằng chứng rõ ràng từ các ngành chức năng, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh kết luận tàu cá vi phạm khai thác vùng biển nước ngoài…

Ngoài ra, Văn bản cũng yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, tăng cường chỉ đạo các Đồn, Trạm Biên phòng trên địa bàn trực 24/24 giờ, kiểm soát chặt chẽ tàu cá có nguy cơ cao vi phạm khai thác IUU khi tàu cá xuất, nhập bến tại địa phương; kiên quyết không giải quyết cho xuất bến đối với tàu cá không có giấy phép khai thác thủy sản, giấy phép hết hạn; chưa thực hiện đánh dấu tàu cá; tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên chưa lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, tàu cá đã gắn thiết bị giám sát hành trình nhưng thiết bị không hoạt động được, không kết nối với hệ thống thông tin dữ liệu giám sát hành trình quốc gia, hoặc chủ tàu/thuyền trưởng cố tình tắt thiết bị giám sát hành trình tàu cá; tàu cá không trang bị đầy đủ các trang thiết bị về an toàn và thông tin liên lạc theo quy định; chủ tàu chưa chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính (nếu có);.... Xử lý nghiêm các trường họp vi phạm theo quy định tại Nghị định số 42/2019/NĐ-CP của Chính phủ, tàu cá không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; đồng thời, cung cấp, trao đổi thông tin kịp thời về các trường hợp tàu cá vi phạm khai thác IUU để kịp thời phối hợp xử lý, giải quyết tốt các vấn đề có liên quan.

Bên cạnh đó, thực hiện kiểm tra, kiểm soát tàu cá trước khi xuất bến; đồng thời, yêu cầu thuyền trưởng phải mang theo sổ nhật ký khai thác và có đầy đủ các loại giấy tờ, trang thiết bị theo quy định mới giải quyết thủ tục cho tàu xuất bến. Yêu cầu thuyền trưởng, chủ tàu cá khai thác hải sản xa bờ viết bản cam kết và thường xuyên giám sát thực hiện đúng nội dung bản cam kết không đưa tàu cá vượt biên giới biển ra ngoài phạm vi vùng biển Việt Nam khai thác hải sản trái pháp luật.

Tăng cường bố trí lực lượng, phương tiện phối hợp với Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chi cục Thủy sản; Văn phòng đại diện kiểm soát nghề cá tại các cảng cá; UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá tại cảng cá và trên biển.

Đối với Công an tỉnh, khẩn trương điều tra và cần thiết truy tố hình sự theo quy định của pháp Luật Việt Nam một số vụ điển hình (từ 1 - 2 vụ) để răn đe, giáo dục về việc móc nối, mua bán, trao đổi khi đưa tàu cá và ngư dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đi khai thác trái phép vùng biển ở nước ngoài khi đã có bằng chứng thực tế rõ ràng. Kể cả các đối tượng móc nối để chuộc tàu về sau khi bị phía nước ngoài bắt giữ. Lập danh sách và quản lý chặt chẽ số ngư dân được nước ngoài trả về.

Đồng thời, chỉ đạo cho Công an các huyện, thị xã, thành phố ven biển thường xuyên nắm bắt tình hình địa bàn, quản lý các đối tượng là chủ tàu cá, thuyền viên đã vi phạm bị nước ngoài bắt giữ và thả về; phát hiện và xử lý các trường họp bị nước ngoài hoặc các thế lực thù địch tác động, mua chuộc, lôi kéo hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; có biện pháp quản lý, theo dõi chặt chẽ các đối tượng là chủ tàu cá, thuyền trưởng đã từng vi phạm, không để các đối tượng này tiếp tục tái diễn hành vi vi phạm.

Văn bản cũng yêu cầu UBND các Huyện, Thị xã, Thành phố, nhanh chóng rà soát và thực hiện theo quy định của pháp luật để công bố cảng cá loại 3 theo thẩm quyền và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về nội dung này. Chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết và chỉ đạo cho UBND các Phường, Xã, Thị trấn; các Phòng chuyên môn thuộc địa phương quản lý tăng cường công tác tuyên truyền bằng các phương tiện truyền thông sẵn có, bằng các hình thức để người dân thật sự hiểu đúng và thực thi một cách nghiêm túc về chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Ngoài ra, văn bản cũng yêu Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, tăng cường các chuyên mục, chuyên đề, bài viết và thời lượng phát sóng để tuyên truyền, phổ biến các quy định của Nhà nước về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo qui định. Đặc biệt, là Luật Thủy sản 2017 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành luật.

Tiếp tục tăng cường thông tin, tuyên truyền về các nỗ lực của Việt Nam nói chung và của tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu nói riêng trong chống khai thác IUU, triển khai các khuyến nghị của EC; trong đó tập trung thông tin, truyền thông về các kết quả tích cực đã đạt được triển khai trong thực tiễn.

Đình Thuyết