Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức rà soát, nâng tần suất quan trắc môi trường không khí trong chương trình quan trắc định kỳ trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo theo dõi chặt chẽ diễn biến chất lượng môi trường không khí trên địa bàn tỉnh. Thực hiện việc tính toán, công bố chỉ số chất lượng không khí xung quanh theo hướng dẫn của Tổng cục Môi trường. Công bố kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí trên Cổng thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh; đồng thời, kết nối về Bộ Tài nguyên và Môi trường và phối hợp với Báo Bình Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương cung cấp thông tin và cảnh báo kịp thời về chất lượng môi trường không khí cho cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh được biết, đặc biệt trong các trường hợp xảy ra ô nhiễm môi trường không khí có ảnh hưởng đến sức khỏe của cộng đồng dân cư.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa 

Song song đó, phối hợp với Công an tỉnh, UBND các huyện, thị, thành phố đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra các nguồn phát sinh khí thải, trong đó tập trung vào các nguồn có phát sinh lượng khí thải hoặc có các thành phần ô nhiễm có khả năng gây nguy hại đến sức khỏe cộng đồng, dân cư. Tổ chức công bố, công khai thông tin về các nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí, các cá nhân, tổ chức vi phạm các quy định pháp luật bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng. Rà soát và nâng cao năng lực quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường không khí, tổ chức triển khai có hiệu quả kế hoạch quản lý chất lượng không khí trên địa bàn.

Mặt khác, phối hợp với các cơ quan chuyên môn đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Đề án Thành phố thông minh, đặc biệt là các dự án liên quan đến việc trang bị hệ thống quan trắc không khí tự động; xây dựng chủ đề và tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân không đốt chất thải rắn sinh hoạt và các phụ phẩm, chất thải sau thu hoạch trong nông nghiệp…

Đình Thuyết