Theo đó, Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 10/02/2020 về việc ban hành Kế hoạch tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường trên địa bàn tỉnh, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác vệ sinh, khử trùng, tiêu độc nhằm kịp thời ngăn chặn dịch cúm gia cầm và dịch bệnh lở mồm long móng tại các địa phương; thường xuyên theo dõi, tổng hợp diễn biến tình hình dịch bệnh, tránh để xảy ra tình trạng dịch chồng dịch trên gia súc, gia cầm; khi có phát sinh dịch bệnh (đặc biệt là dịch cúm gia cầm và dịch bệnh lở mồm long móng), phải có các giải pháp khoanh vùng, xử lý ngay; đồng thời, báo cáo UBND tỉnh để có chỉ đạo kịp thời, kiên quyết không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn tỉnh.

Các thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đôn đốc và kiểm tra việc tổ chức triển khai đồng bộ các biện pháp ngăn chặn, chấm dứt tình trạng vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật ra, vào địa bàn tỉnh; phối hợp với UBND các huyện, thị xã vùng biên giới tổ chức ngăn chặn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp nhập lậu, vận chuyển, buôn bán trái phép động vật, sản phẩm động vật, đặc biệt là gia cầm và các sản phẩm từ gia cầm qua khu vực biên giới của tỉnh; phối hợp chặt chẽ, chủ động chia sẻ thông tin, dữ liệu có liên quan với ngành nông nghiệp; phối hợp chỉ đạo tổ chức triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật theo quy định của pháp luật hiện hành.

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh, các sở, ngành tỉnh và các địa phương chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm ngăn chặn việc buôn bán, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, nhất là đối với gia cầm và các sản phẩm từ gia cầm không rõ nguồn gốc, không bảo đảm các yêu cầu vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa 

Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan Long An phối hợp kiểm tra và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi buôn bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật nhập lậu; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền cho nhân dân khu vực biên giới về tác hại của việc vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật nhập lậu, nghi nhập lậu, không rõ nguồn gốc để người dân hiểu, không tham gia, tiếp tay cho việc vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật, đặc biệt là gia cầm, sản phẩm từ gia cầm xuất nhập khẩu trái phép ra, vào tỉnh Long An; xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật.

Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường công tác truyền thông về nguy cơ xảy ra các dịch bệnh nguy hiểm xâm nhiễm từ nước ngoài thông qua các hoạt động vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật trái phép; tuyên truyền, vận động nhân dân khu vực biên giới không tham gia, không tiếp tay cho việc vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật, đặc biệt là gia cầm và các sản phẩm từ gia cầm nhập khẩu trái phép.

Đối với các huyện, thị xã thuộc khu vực biên giới phối hợp với lực lượng Biên phòng và Hải quan tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, đặc biệt tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở khu vực biên giới để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, giết mổ, vận chuyển gia cầm và các sản phẩm từ gia cầm không đảm bảo an toàn, có nguy cơ lây lan dịch bệnh. 

Đối với UBND các huyện còn lại và thành phố Tân An tăng cường chỉ đạo kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, giết mổ, vận chuyển gia cầm và các sản phẩm từ gia cầm trái phép, không đảm bảo an toàn làm lây lan dịch bệnh. Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn nắm chắc tình hình chăn nuôi và diễn biến dịch bệnh tại địa phương, phát hiện và phối hợp xử lý các trường hợp người dân tiếp nhận, thu gom hoặc chăn nuôi gia cầm có nguồn gốc không rõ ràng. Trường hợp phát hiện các lô hàng động vật, sản phẩm động vật vận chuyển bất hợp pháp thì phải thực hiện tiêu hủy ngay (trước khi tiêu hủy lấy mẫu gửi các cơ quan thú y để xét nghiệm bệnh).

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT nghiêm túc triển khai tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc tại địa phương; đồng thời, theo dõi sát diễn biến tình hình dịch bệnh, có các giải pháp phòng, chống dịch bệnh động vật (đặc biệt là dịch cúm gia cầm và dịch bệnh lở mồm long móng) trên địa bàn. Khi có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn, phải thực hiện khoanh vùng, tiêu hủy ngay và báo cáo UBND tỉnh để có chỉ đạo kịp thời; phối hợp chặt chẽ, chủ động chia sẻ thông tin, dữ liệu với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; triển khai áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật theo quy định của pháp luật hiện hành.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, thủ trưởng sở, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện.

Đình Thuyết