Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành địa phương và đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các nội dung tại công văn số 6838 ngày 01/10/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trong đó, tập trung xây dựng kế hoạch phối hợp liên ngành tăng cường công tác tuyên truyền, tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm đối với hành vi sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép và sử dụng hóa chất cấm, chất độc, chất nổ, kíp nổ, dây cháy chậm, xung điện, dòng điện, phương tiện, ngư cụ khai thác có tính hủy diệt, tận diệt để khai thác thủy sản, nghề lưới kéo khai thác ở vùng biển ven bờ theo quy định của pháp luật; hoàn thành, lấy ý kiến các sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan, trình UBND tỉnh trong tháng 10 năm 2020 để xem xét, phê duyệt, làm cơ sở triển khai thực hiện.

Phối hợp với UBND các huyện, thành phố Cà Mau xây dựng và triển khai thực hiện mô hình đồng quản lý của người dân, tham gia giám sát, kiểm tra, xử lý các hành vi sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép và sử dụng chất, hóa chất cấm, chất độc, chất nổ, kíp nổ, dây cháy chậm, xung điện, dòng điện, phương tiện, ngư cụ khai thác có tính hủy diệt, tận diệt để khai thác thủy sản, nghề lưới kéo khai thác đối với một số địa bàn đặc thù riêng (vùng ven biển; vùng rừng ngập; vùng sản xuất theo hệ sinh thái ngọt...). Qua đó rút kinh nghiệm nhân rộng mô hình, biện pháp hoạt động hiệu quả.

Tham mưu, đề xuất UBND tỉnh việc tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 01/1998/CT-TTg ngày 02/01/1998 và Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 30/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh, để báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đúng thời gian quy định; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/10/2020.

leftcenterrightdel
Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh tuyên tuyền, vận động ngư dân thực hiện nghiệm các quy định của pháp luật và khai thác, đánh bắt thủy sản trên biển. 

Các sở, ngành, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thành phố Cà Mau, theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương, chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm của người dân trong công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản, đặc biệt không sử dụng chất, hóa chất cấm, chất độc, chất nổ, xung điện, dòng điện và các phương pháp khai thác thủy sản mang tính hủy diệt nguồn lợi thủy sản và hệ sinh thái thủy sinh.

Cũng trong thời gian này, UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 17, ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh.

Theo nhận định của ngành chức năng, thời gian qua, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, thói quen lạm dụng, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không đúng quy trình, không rõ nguồn gốc vẫn còn phổ biến; thực phẩm nhập lậu, thực phẩm giả, thực phẩm không an toàn vẫn còn; việc kinh doanh, quảng cáo thực phẩm hỗ trợ sức khỏe, thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng vi phạm pháp luật, đặc biệt trên mạng xã hội diễn biến hết phức tạp, khó quản lý.

Vì vậy, UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới nhằm nâng cao kiến thức và thực hành về an toàn thực phẩm cho các nhóm đối tượng. Cải thiện rõ rệt tình trạng bảo đảm an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố. Kiểm soát tốt tình hình ô nhiễm thực phẩm tại các chợ. Ngăn ngừa có hiệu quả tình trạng ngộ độc thực phẩm cấp tính và các bệnh truyền qua thực phẩm.

Mặt khác, thúc đẩy phát triển các vùng sản xuất nông sản thực phẩm an toàn, sản xuất kinh doanh thực phẩm theo chuỗi, làng nghề thực phẩm, chợ đầu mối nông sản thực phẩm an toàn.

Bên cạnh đó, tăng cường quản lý hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ. Ngăn chặn việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, lạm dụng kháng sinh trong nuôi trồng thủy sản và giảm thiểu khả năng tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, kháng sinh, chất bảo quản trong thực phẩm. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tạo điều kiện thuận lợi và giảm tối đa thời gian, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Đình Thuyết