Kế hoạch được ban hành với mục đích xác định vị trí tàu thuyền nhằm quản lý chặt chẽ tàu cá, theo dõi và giám sát thường xuyên tình hình tàu cá đánh bắt trên vùng biển xa bờ, đảm bảo an ninh, an toàn khi hoạt động trên biển, đáp ứng khuyến nghị của liên minh Châu Âu trong việc quản lý khai thác hải sản, chống khai thác bất hợp pháp. Đồng thời, hỗ trợ công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển và thực hiện xác nhận, chứng nhận nguồn gốc nguyên liệu thuỷ sản khai thác.

Theo Kế hoạch, tất cả các tàu cá đánh bắt, hậu cần đánh bắt, chuyển tải thủy sản khai thác vùng khơi có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên bắt buộc phải gắn thiết bị giám sát hành trình tàu cá thực hiện theo quy định của pháp luật. Tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 15 mét khuyến khích chủ tàu lắp đặt thiết bị giám sát hành trình để theo dõi, nắm bắt, chỉ đạo tình hình hoạt động sản xuất, ứng phó với sự cố, thiên tai trên biển. Chủ tàu, thuyền trưởng khi đưa tàu đi sản xuất phải đảm bảo thiết bị GSHT tàu cá hoạt động liên tục 24/24 giờ từ khi tàu cá rời cảng đến khi cập cảng.

Đối tượng tàu cá bắt buộc lắp đặt thiết bị GSHT căn cứ theo Luật Thủy sản số 18/2017/QH14, Điều 44 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Thiết bị GSHT phải đáp ứng được yêu cầu về công nghệ và tính năng theo quy định tại Điều 44 Nghị định 26/2019/NĐ-CP của Chính phủ; Thông báo số 1008/TB- TCTS-TTTS ngày 04/5/2019 của Tổng cục Thủy sản về việc cung cấp thiết bị GSHT lắp đặt trên tàu cá. Việc lựa chọn thiết bị để lắp đặt trên tàu cá là do chủ tàu quyết định trên cơ sở giá cả thiết bị, giá cả dịch vụ, điều kiện bảo hành, bảo trì, hướng dẫn sử dụng,...

leftcenterrightdel
 Các tàu cá sẽ gắn giám sát hành trình bắt đầu từ 01/7/2019

Tàu cá ngoài tỉnh hoạt động thủy sản trong vùng biển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng phải lắp thiết bị GSHT đảm bảo phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, quản lý, sử dụng hệ thống và dữ liệu GSHT tàu cá quy định tại Điều 44 của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ.

Kế hoạch thực hiện lắp đặt thiết bị GSHT được chia thành 03 giai đoạn cụ thể như sau: Giai đoạn I (đến ngày 01/7/2019): thực hiện đối với nhóm tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24 mét trở lên phải lắp trước ngày 01 tháng 7 năm 2019. Giai đoạn II (đến ngày 01/01/2020): thực hiện đối với nhóm tàu cá làm nghề lưới kéo, câu cá ngừ đại dương có chiều dài lớn nhất từ 15 mét đến dưới 24 mét phải lắp trước ngày 01 tháng 01 năm 2020. Giai đoạn III (đến ngày 01/4/2020): thực hiện đối với nhóm tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét đến dưới 24 mét hoạt động các nghề còn lại phải lắp đặt thiết bị GSHT tàu cá trước ngày 01 tháng 4 năm 2020.

Để quản lý chặt các hoạt động khai thác thủy sản của ngư dân trên biển, UBND tỉnh yêu cầu sau các mốc thời gian theo lộ trình đề ra nếu các chủ tàu không lắp đặt thiết bị GSHT tàu cá theo quy định sẽ bị thu hồi giấy phép, không cấp phép khai thác thủy sản; những tàu không lắp thiết bị GSHT tàu cá không cho xuất bến hoạt động trên biển; xử phạt vi phạm hành chính nghiêm những chủ tàu không chấp hành quy định lắp đặt thiết bị GSHT tàu cá, những tàu lắp thiết bị GSHT tàu cá nhưng không mở máy 24/24 giờ, không báo cáo hoạt động không ghi nhật ký khai thác, thu mua và chuyển tải, không báo cáo tình hình hoạt động trên biển, kết quả hoạt động chuyến biển, không chấp hành quy định kiểm tra, kiểm soát của cơ quan chức năng và Tổ chức quản lý cảng cá theo quy định.

Đình Thuyết