leftcenterrightdel
Hà Nội yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác đôn đốc phòng, chống dịch bệnh, kiểm dịch, kiểm soát giết mổ trên địa bàn Hà Nội 
Theo Kế hoạch, UBND TP Hà Nội yêu cầu tổ chức tuyên truyền chuyên sâu, trọng điểm về công tác tiêm phòng vắc xin, tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi, các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm dịch bệnh;  Phòng bệnh bắt buộc bằng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm, tổ chức 2 đợt tiêm phòng đại trà cho đàn vật nuôi, đảm bảo tỷ lệ tiêm phòng đối với các bệnh bắt buộc tiêm phòng phải đạt trên 80% tổng đàn thuộc diện tiêm và đối với đàn chó, mèo phải tiêm phòng đạt trên 90% diện tiêm;

Ngoài ra, duy trì đường dây tiếp nhận thông tin (số điện thoại 024.33800115) về tình hình dịch bệnh gia súc gia cầm trên địa bàn Thành phố; củng cố hệ thống giám sát, khai báo và thông tin dịch bệnh gia súc, gia cầm ở mỗi cấp; chủ động lấy mẫu giám sát để dự tính, dự báo sớm dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm; Thực hiện đồng bộ các biện pháp xử lý ổ dịch khi mới phát sinh, không để lây lan ra diện rộng; điều tra nguồn gốc phát sinh đối với các ổ dịch; Tổng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng tại các ổ dịch cũ, các cơ sở chăn nuôi, giết mổ, sơ chế, chế biến, vận chuyển, kinh doanh động vật và sản phẩm động vật trên địa bàn; Xây dựng lộ trình đóng cửa hoạt động các hộ, điểm giết mổ nhỏ lẻ, không đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường;

Đồng thời, tăng cường kiểm tra vệ sinh thú y đối với động vật, sản phẩm động vật.  Xây dựng kế hoạch và từng bước triển khai thí điểm xây dựng một số xã chăn nuôi trọng điểm thành cơ sở an toàn dịch bệnh;

Thành lập các đoàn thanh, kiểm tra tiến hành thanh tra, kiểm tra công tác đôn đốc phòng, chống dịch bệnh, kiểm dịch, kiểm soát giết mổ; kiểm soát vận chuyển kinh doanh gia súc, gia cầm lưu thông trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

H.T