Báo cáo tại Đại hội cổ đông, Ban Lãnh đạo Công ty đã điểm lại những thành quả kinh doanh đã đạt được trong thời gian qua. Theo đánh giá chung, mặc dù năm 2019 gặp nhiều khó khăn nhưng kết quả kinh doanh của Công ty khả quan hơn, doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng cao so với năm 2018. Tuy lợi nhuận sau thuế hợp nhất chỉ mới thực hiện được 77% so với kế hoạch, nhưng được đánh giá là bước đi thành công, giúp tạo thêm động lực để Ban Lãnh đạo chuẩn bị ứng phó với tình hình kinh doanh của năm 2020.

Trong năm 2020, mục tiêu chính của HĐQT và Ban lãnh đạo Thuduc House là xây dựng kế hoạch kinh doanh phù hợp với tình hình nội tại và phù hợp với tình hình khó khăn của thị trường nói chung, cũng như các dự báo kinh tế trong giai đoạn khủng hoảng vì Covid-19. Theo đó, HĐQT và Ban lãnh đạo sẽ nỗ lực để giúp Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn này và tiếp tục theo đuổi chiến lược “thu mình” bảo vệ trước khủng hoảng và tận dụng cơ hội để tái cơ cấu trên mọi mặt, tạo tiền đề chờ cơ hội bứt phá tăng trưởng sau khủng hoảng.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh biểu quyết về chiến lực kinh doanh của các cổ đông 

Về chiến lược kinh doanh: Năm 2020, Công ty vẫn tập trung vào 02 vào lĩnh vực nòng cốt là bất động sản và các ngành phụ trợ (chủ yếu là thương mại, xuất nhập khẩu).

Cụ thể, đối với ngành bất động sản: HĐQT và Ban lãnh đạo công ty sẽ có những kế hoạch phù hợp nhằm nâng tỷ trọng doanh thu bất động sản đáp ứng mục tiêu đạt từ 60% trở lên trong tổng doanh thu thuần toàn bộ cơ cấu ngành của Tập đoàn. Trong nhiệm kỳ mới, HĐQT và Ban Lãnh đạo Công ty sẽ chủ yếu tập trung phát triển sản phẩm tại các dự án gồm: Dự án Khu nhà ở Golden Hill tại xã Phú Mỹ - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu; Dự án Cao ốc hỗn hợp Aster Garden Towers – Bình Dương và phát triển dự án văn phòng tại 28 Phùng Khắc Khoan, Quận 1, TP.HCM. Ngoài thị trường chủ lực tại TP.HCM với sản phẩm nhà thấp tầng, chung cư, các tổ hợp cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại, Thuduc House tiếp tục tìm kiếm, tích lũy quỹ đất để phát triển dự án trong 10 năm tới. Với phương châm hoạt động an toàn, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và tuân thủ tôn chỉ hoạt động “Thượng tôn pháp luật”, HĐQT và Ban Lãnh đạo Công ty sẽ tiếp tục tìm kiếm xác lập và ưu tiên phát triển dự án quy mô vừa và nhỏ và ưu tiên nhận chuyển nhượng quỹ đất của tư nhân để phát triển nhằm tránh những vướng mắc khi thực hiện các thủ tục đầu tư.

Đối với hoạt động thương mại - xuất nhập khẩu: Tiếp tục duy trì ổn định hoạt động kinh doanh và xuất khẩu nông sản, cao su, hạt nhựa...sản phẩm phục vụ nông nghiệp dựa trên cơ sở nguồn hàng, khách hàng đã được xây dựng từ trước. Trong đó, chú trọng vấn đề bảo toàn vốn, an toàn tài chính và hiệu quả kinh doanh, quản lý tốt các rủi ro tiềm năng và tận dụng tối đa vốn đầu tư của đối tác.

leftcenterrightdel
Ban lãnh đạo Công ty báo cáo tại Đại hội cổ đông 

Bên cạnh đó, đối với các hoạt động dịch vụ và các hoạt động kinh doanh của công ty con/công ty liên kết, tiếp tục củng cố, nâng cao sức cạnh tranh và năng suất lao động để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Những công ty có hiệu quả thấp hoặc bị lỗ phải tập trung tìm giải pháp khả thi để khắc phục kể cả giải pháp thoái vốn nếu cần thiết.

Về chiến lược tái cấu trúc: HĐQT và Ban Lãnh đạo Công ty ưu tiên xây dựng những chiến lược linh hoạt để thích ứng với môi trường nhằm duy trì và đảm bảo hiệu quả hoạt động của Công ty. Bên cạnh đó, sẽ xây dựng các chiến lược để tái cấu trúc tài chính, tái cơ cấu tài sản; cắt giảm tối đa các chi phí, thanh hoán các tài sản kém hiệu quả; tăng cường thu hồi công nợ, giảm thiểu tối đa các hoạt động không cần thiết. Ngoài việc thông qua những chiến lược kinh doanh trong nhiệm kỳ mới, Công ty dựa trên những yếu tố vĩ mô của nền kinh tế và khả năng nội tại của Công ty, Đại hội đã thông qua những chỉ tiêu kinh doanh năm 2020, cụ thể Doanh thu phải đạt 2.735,87 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế phải đạt 399,08 tỷ đồng. Đại hội cũng đã bầu 5 người vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm các ông: Lê Chí Hiếu, Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, Lê Minh Tâm, Nguyễn Ngọc Trường Chinh, Đinh Thành Lê; đồng thời, bầu các ông Thái Duy Phương, Nguyễn Hưng Long, Thái Bằng Âu làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới.

Ngoài các vấn đề chính, các cổ đông cũng đã tham gia thảo luận và được Chủ tọa Đại hội giải đáp một số nội dung mà cổ đông quan tâm như: việc sửa đổi điều lệ của Công ty, việc chia cổ tức bằng tiền mặt và thông tin M&A trên thị trường...

Đình Thuyết