Sở Giao thông vận tải - Cơ quan Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông tăng cường công tác tuyên truyền, nhắc nhở các tổ chức, cá nhân không đưa các phương tiện cơ giới đường bộ quá hạn kiểm định và hết niên hạn sử dụng tham gia giao thông; xử lý nghiêm chủ xe, lái xe sử dụng xe hết niên hạn sử dụng hoặc quá hạn kiểm định tham gia giao thông theo quy đúng quy định của pháp luật.

Trong khi đó, các Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm thường xuyên rà soát, lập danh sách các phương tiện giao thông hết niên hạn sử dụng và phương tiện quá hạn kiểm định để thông báo cho các lực lượng chức năng làm cơ sở để kiểm tra, theo dõi và xử lý vi phạm theo quy định. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thái Nguyên tổ chức công khai số lượng, biển kiểm soát xe hết niên hạn sử dụng trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền đến các đơn vị kinh doanh vận tải, người dân, chủ phương tiện nắm được quy định về niên hạn sử dụng xe ô tô, các nguy hiểm có thể xảy ra khi sử dụng xe ô tô quá hạn kiểm định và hết niên hạn sử dụng tham gia giao thông, các chế tài xử phạt đối với vi phạm.

Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể của tỉnh Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về đăng ký xe, thực hiện nghiêm các quy định về trách nhiệm của chủ xe theo Điều 6 Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ Công an quy định về đăng ký xe. Thực hiện đổi đăng ký xe ô tô khi có quyết định điều chuyển của cấp có thẩm quyền. Đối với các trường hợp thanh lý xe ô tô khi hết niên hạn hoặc không có nhu cầu sử dụng, chủ xe phải thông báo bằng văn bản theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư 15/2014/TT-BCA đến cơ quan đăng ký xe (Phòng Cảnh sát giao thông) khi bán thanh lý xe, thu hồi biển số và giấy chứng nhận đăng ký trước khi giao xe cho người mua hoặc người trúng đấu giá. 

UBND các huyện, thành phố, thị xã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến đến lái xe, chủ xe trên địa bàn chấp hành nghiêm các quy định về trật tự an toàn giao thông khi tham gia giao thông; vận động chủ các xe ô tô chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về đăng ký xe và niên hạn sử dụng xe ô tô, không đưa xe quá hạn kiểm định và hết niên hạn sử dụng tham gia giao thông, tránh nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông./.

Dương Thái