Khi mới thành lập, Thanh tra CATP Hải Phòng chỉ có 4 cán bộ, chiến sĩ, nhiệm vụ được giao chủ yếu là giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Cùng với thời gian và sự phát triển của lực lượng Thanh tra Công an nhân dân, được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng uỷ, Giám đốc CATP, Thanh tra CATP ngày một trưởng thành về mọi mặt đáp ứng được yêu cầu của nhiệm vụ trong từng thời kỳ cách mạng. Đến nay, lực lượng Thanh tra CATP đã phát triển, trưởng thành về mọi mặt, 100% cán bộ thanh tra chuyên trách là đảng viên, 95% tốt nghiệp đại học, 03 thanh tra viên cao cấp, 22 thanh tra viên chính, 14 thanh tra viên. Hiện tại, Thanh tra CATP có chức năng giúp Giám đốc CATP quản lý công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, phòng chống tham nhũng, lãng phí trong Công an nhân dân; tiến hành thanh tra hành chính đối với các đơn vị, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý của Giám đốc CATP; thanh tra chuyên ngành đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội của Bộ Công an trên địa bàn thành phố; thường trực của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí của CATP.

leftcenterrightdel
 

Tập thể cán bộ, chiến sĩ Thanh tra CATP Hải Phòng tại Lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống lực lượng Thanh tra CAND

Trong 45 năm qua, Thanh tra CATP đã bám sát nhiệm vụ chính trị của Công an thành phố, chủ động, nhạy bén tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, Giám đốc CATP xây dựng và triển khai chương trình công tác thanh tra hằng năm; tổ chức các hoạt động thanh tra, kiểm tra đảm bảo đúng quy định của pháp luật, quy định của Bộ Công an. Phát huy tốt vai trò thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí của Công an thành phố trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, thực hiện chế độ thông tin báo cáo, sơ kết, tổng kết các chuyên đề theo sự chỉ đạo của Bộ Công an.

Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, phức tạp, nhưng cán bộ, chiến sĩ Thanh tra Công an Hải Phòng luôn rèn luyện, giữ gìn truyền thống của lực lượng Thanh tra Công an nhân dân, thực hiện nghiêm túc 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, chấp hành nghiêm 5 điều kỷ luật của Thanh tra Chính phủ và thực hiện lời dạy của Bác Hồ đối với cán bộ Thanh tra phải thực sự "là tai mắt của trên, là bạn của dưới"; "Cán bộ Thanh tra như cái gương cho người khác soi, gương mờ thì không soi được”; thấm nhuần và luôn coi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh là kim chỉ nam, thước đo cho mọi hoạt động và lòng trung thành đối với Đảng, với nhân dân, sự nghiệp đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an Hải Phòng trong sạch, vững mạnh.

leftcenterrightdel
 Đại hội Đảng bộ điểm khối Tham mưu – Xây dựng lực lượng – Hậu cần CATP Hải Phòng

Từ khi thành lập đến nay, Thanh tra Công an Hải Phòng đã tiếp nhận và giải quyết trên 15.800 đơn thư khiếu nại, tố cáo và phản ánh, kiến nghị. Công tác giải quyết KN -TC đã được quan tâm, chú trọng; kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân, đáp ứng được tâm tư nguyện vọng chính đáng của dân và các cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp. Kết luận, xử lỷ nghiêm người sai phạm và thanh minh cho nhiều cán bộ chiến sĩ bị khiếu tố sai sự thật. Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo đã góp phần xây dựng lực lượng CATP ngày càng trong sạch, vững mạnh, làm tăng niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an Hải Phòng.

Thực hiện Luật Tiếp công dân, Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, Thanh tra CATP đã tham mưu với Giám đốc CATP chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân từ CATP đến Công an các đơn vị cơ sở. Nơi tiếp công dân của CATP hằng năm tiếp nhận trung bình 200 lượt công dân tới gửi đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, qua đó đã tiếp nhận nhiều đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân để tham mưu đề xuất Giám đốc CATP chỉ đạo giải quyết theo đúng quy định.

Thanh tra Công an Hải Phòng đã chủ động tham mưu, đề xuất tiến hành gần 200 cuộc thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành về các lĩnh vực: Chấp hành pháp luật trong hoạt động điều tra, bắt, giam giữ, xử lý tội phạm, việc thực hiện các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản; quản lý và đăng ký nhân khẩu, hộ khẩu; quản lý văn hoá phẩm, xử phạt vi phạm hành chính, thu phí và lệ phí; quản lý, cấp phát chứng minh nhân dân, quản lý hành chính về xuất nhập cảnh; quản lý và sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ ngoài ngân sách; việc thực hiện nhiệm vụ của Cảnh sát khu vực và Công an phụ trách xã về an ninh, trật tự; việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Công an phường, thị trấn; công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng Công an nhân dân; việc tiếp nhận, quản lý, xử lý phương tiện tạm giữ theo thủ tục hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ trong CATP Hải Phòng; quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện; bảo vệ bí mật Nhà nước; quản lý và sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.... Các cuộc thanh tra không chỉ phát hiện sai phạm mà còn đánh giá chính xác những ưu điểm, mặt mạnh của đơn vị, tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị đồng thời kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật, khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong cơ chế quản lý góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước của Bộ Công an nói chung và Công an thành phố nói riêng.

Nhằm đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo Nghị quyết Trung ương 3 khoá VIII, Đảng uỷ, Giám đốc CATP giao cho Thanh tra CATP là cơ quan thường trực, từ đó công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí đã có nhiều chuyển biến quan trọng, việc tổ chức thực hiện được tiến hành mạnh mẽ, kiên quyết, sắc bén, đồng bộ và khoa học, có hiệu quả hơn góp phần củng cố nội bộ tăng thêm lòng tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với lực lượng Công an Hải Phòng.

Ngày 25/3/2002, Giám đốc CATP đã ra Quyết định số 61/PV24 thành lập Ban chỉ đạo chống tham nhũng, tiêu cực của CATP, ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo chống tham nhũng, tiêu cực và phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên. Khi Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí có hiệu lực, Thanh tra CATP làm tốt chức năng thường trực Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, lãng phí; tham mưu giúp Đảng uỷ, Giám đốc CATP kiện toàn Ban chỉ đạo, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả các văn bản pháp luật và chỉ đạo của cấp trên về phòng, chống tham nhũng, lãng phí tại các đơn vị trong CATP đạt kết quả tốt; ban hành và triển khai Quyết định về quản lý sử dụng đường dây điện thoại nóng và tiếp nhận, xử lý tin phản ánh tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, chiến sỹ CATP Hải Phòng qua đường dây điện thoại nóng của CATP. Ngoài ra, còn thường xuyên tổ chức kiểm tra định kỳ hàng năm về trách nhiệm của thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương trong tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng.

leftcenterrightdel
 Công tác tiếp công dân của lực lượng Thanh tra CATP luôn đảm bảo thường xuyên, liên tục

Trải qua 45 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Thanh tra CATP Hải Phòng luôn giữ vững phẩm chất đạo đức, tư cách người công an cách mạng, thực hiện nghiêm túc 6 điều Bác Hồ dạy CAND, 5 điều kỷ luật của Thanh tra Chính phủ, không ngừng trau dồi bản lĩnh chính trị, nghiệp vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Với những thành tích đã đạt được, lực lượng Thanh tra Công an Hải Phòng đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng tặng  "Huân chương Chiến công hạng Nhì" (1995); 23 năm Thanh tra CATP đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”; nhiều đồng chí được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ, UBND thành phố Hải Phòng và Giám đốc CATP tặng bằng khen, giấy khen.

Dù nhiệm vụ phía trước còn nhiều khó khăn, thử thách nhưng với sự nỗ lực, cố gắng của lực lượng Thanh tra Công an nhân dân, tin tưởng rằng lực lượng thanh tra công an Hải Phòng sẽ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, thực sự là cầu nối giữa lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ với nhân dân, xứng đáng là “những người giữ lửa niềm tin”./.

PV