Tại tuyến huyện, thành phố, tuỳ theo tình hình thực tế của địa phương, UBND các huyện, thành phố, thị xã thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành ATTP tiến hành thanh tra, kiểm tra tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn. Đồng thời, chỉ đạo các xã, phường, thị trấn triển khai đợt thanh tra, kiểm tra ATTP trong Tháng hành động năm 2020. Phối hợp chặt chẽ với các Đoàn tuyến trên khi thanh tra, kiểm tra tại địa phương nhằm tránh chồng chéo, bỏ sót.

Các Sở, ban, ngành căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị để xây dựng kế hoạch và triển khai hoạt động thanh tra, kiểm tra ATTP đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm theo phân công, phân cấp quản lý.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa, internet

Ban Chỉ đạo vệ sinh ATTP tỉnh Quảng Bình yêu cầu trong quá trình thanh tra, kiểm tra tập trung xem xét các nội dung: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; Giấy cam kết sản xuất thực phẩm an toàn; Giấy chứng nhận sức khỏe, xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm; nhãn sản phẩm thực phẩm đối với những sản phẩm thuộc diện phải ghi nhãn; điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu, thực phẩm; truy xuất nguồn gốc thực phẩm…

UBND (Ban chỉ đạo Vệ sinh an toàn thực phẩm) các cấp tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành, tiến hành thanh tra, kiểm tra trực tiếp tại cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Kết thúc đợt thanh tra, kiểm tra các địa phương, các Đoàn thanh tra, kiểm tra nhận xét, đánh giá việc thực hiện Chỉ thị 34/CT-TTg ngày 11/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09/5/2017; kết quả về việc triển khai Tháng hành động năm 2020, đồng thời, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả của quản lý nhà nước về ATTP.

Đặc biệt, khi phát hiện vi phạm, các đoàn thanh tra, kiểm tra phải xử lý theo đúng quy định của pháp luật; tuyệt đối không để thực phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm được phát hiện trong quá trình thanh tra, kiểm tra lưu thông trên thị trường. Mặt khác, xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân vi phạm quy định về ghi nhãn, quảng cáo thực phẩm. Áp dụng các biện pháp đình chỉ hoạt động của cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, khắc phục hậu quả; tịch thu tang vật, thu hồi, tiêu hủy sản phẩm vi phạm về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.

Thời gian thanh tra, kiểm tra “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình diễn ra từ 15/4 đến 15/5/2020./.

Hoàng Minh