Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát luôn được Bộ LĐTBXH xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước. Do đó, những năm gần đây, nhất là năm 2020 công tác này luôn được Bộ chú trọng; đồng thời nắm tình hình và giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp phát sinh liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành LĐTBXH tại các địa phương.  

Năm 2020, Thanh tra ngành LĐTBXH đã triển khai 2.017 cuộc thanh tra (giảm 73% so với năm 2019). Qua thanh tra, ban hành 9.835 kiến nghị (giảm 77,2% so với năm 2019); 320 quyết định xử phạt vi phạm hành chính (giảm 78,6% so với năm 2019) với tổng số tiền xử phạt là 11,37 tỷ đồng (giảm 75,9% so với năm 2019); kiến nghị đình chỉ trợ cấp, thu hồi số tiền đối tượng hưởng sai chính sách là 244,894 tỷ đồng (tăng 51,5% so với năm 2019). Giải quyết kịp thời các vụ tranh chấp, khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, đặc biệt đối với lĩnh vực người có công.

Cùng với công tác thanh tra, Bộ LĐTBXH luôn làm tốt công tác thông tin, báo cáo giữa Thanh tra, các đơn vị chức năng thuộc Bộ với các địa phương. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Mặt khác, triển khai Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2020; chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ xác định các vị trí có nguy cơ cao tham nhũng và xây dựng các biện pháp phòng ngừa. Thông tin đầy đủ, kịp thời các vấn đề được dư luận, xã hội quan tâm để doanh nghiệp, người dân hiểu và chia sẻ, nhằm tạo sự đồng thuận trong thực thi chính sách, pháp luật.  

leftcenterrightdel
 Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung tặng Bằng khen của Bộ trưởng cho các cá nhân thuộc Thanh tra Bộ dịp Kỷ niệm 75 năm thành lập ngành Thanh tra Việt Nam. (Ảnh: Hoàng Minh)

Theo báo cáo Đánh giá tình hình thực hiện năm 2020 và 5 năm 2016-2020; định hướng phát triển giai đoạn 2021-2025, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu năm 2021 lĩnh vực lao động, người có công và xã hội của Bộ LĐTBXH, công tác cải cách hành chính (CCHC) luôn được Bộ chú trọng, làm nền tảng để thực hiện tốt các nhiệm vụ khác của ngành.

Bộ đã ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch CCHC của Bộ năm 2020; Kế hoạch tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020, xây dựng Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020; Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (TTHC); Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025.

Sau đó, Bộ đã đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ các điều kiện kinh doanh trước và sau khi bãi bỏ, đơn giản hóa đối với các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ theo nhiệm vụ tại Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ.

Đáng chú ý là việc tích hợp cung cấp dịch vụ công trực tuyến “Đăng ký hợp đồng cung ứng lao động” lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia bắt đầu từ ngày 13/3/2020; công bố và đăng tải trên Cổng Dịch vụ công quốc gia hồ sơ 17 TTHC. Đồng thời, triển khai xây dựng Ứng dụng an sinh xã hội thông minh trên thiết bị di động (Molisa 3S) nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh lực lao động, người có công và xã hội, đặc biệt là hỗ trợ các đối tượng yếu thế ứng phó với dịch bệnh Covid-19; ban hành Quyết định công bố các thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Theo số liệu thống kê của Bộ LĐTBXH, giai đoạn 2016-2020 Bộ đã thực hiện cắt giảm 13/32 nhóm sản phẩm hàng hóa (SPHH), chiếm tỷ lệ 40,62% và đơn giản hóa về phương thức kiểm tra (được thông quan trước, kiểm tra sau) đối với 06/32 SPHH, chiếm tỷ lệ 18,75% phải kiểm tra về chất lượng khi nhập khẩu. Như vậy, tổng số SPHH cả cắt giảm và đơn giản hóa là 19/32 SPHH, đạt tỷ lệ 59,38% (vượt chỉ tiêu Chính phủ giao là 50%). Thực thi cắt giảm, đơn giản hóa 66 điều kiện kinh doanh (ĐKKD) trên tổng số 107 ĐKKD, đạt tỷ lệ 61,68 %. Trong đó các lĩnh vực: An toàn lao động 11 điều kiện, giáo dục nghề nghiệp 43 điều kiện, phòng, chống tệ nạn xã hội 09 điều kiện, lao động - tiền lương 02 điều kiện, việc làm 01 điều kiện; bãi bỏ, đơn giản hóa 119 thủ tục hành chính. 

Có thể thấy, việc quyết liệt đẩy mạnh CCHC của Bộ LĐTBXH đã góp phần công khai, minh bạch các hoạt động, TTHC thuộc hoạt động quản lý nhà nước của Bộ, giúp người dân, doanh nghiệp thuận tiện hơn trong việc thực hiện các TTHC, dịch vụ công, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp./. 

Hoàng Minh