Theo đó, Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Cục Quản lý thị trường Bình Dương chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông để triển khai thanh tra đối với các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông, các điểm bán SIM điện thoại đóng trên địa bàn tỉnh để xử lý vi phạm (nếu có) trong việc đăng ký thông tin thuê bao di động; mua bán, lưu thông SIM đã được kích hoạt đăng ký thông tin thuê bao; thông báo rộng rãi các đợt thanh, kiểm tra và kết quả xử lý vi phạm.

leftcenterrightdel
 Ảnh mimh họa

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý thông tin thuê bao di động trả trước cho cán bộ tại địa phương, Công an quản lý trực tiếp trên địa bàn; phổ biến và yêu cầu các đại lý, tổng đại lý mua bán SIM, thẻ, các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về đăng ký thông tin thuê bao.

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bình Dương, Cổng Thông tin điện tử tỉnh tăng cường thời lượng phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về đăng ký, sử dụng thông tin thuê bao nhằm tạo bước chuyển biến nhận thức một cách mạnh mẽ cho doanh nghiệp, người dân tuân thủ đúng pháp luật.

Đình Thuyết