leftcenterrightdel
Thanh tra Bộ Xây dựng tiến hành thanh tra về quản lý Nhà nước trong lĩnh vực xây dựng tại TP Hải Dương
Theo Quyết định Thanh tra số 55/QĐ-TTr, bà Nguyễn Thị Hồng Châu – Hàm Phó Vụ trưởng, Thanh tra viên chính, Trưởng phòng Giải quyết khiếu nại, tố cáo làm Trưởng đoàn Thanh tra công tác quy hoạch xây dựng, quản lý thực hiện theo quy hoạch được duyệt, công tác cấp phép xây dựng, quản lý sau cấp phép và công tác quản lý đầu tư xây dựng tại một số dự án trên địa bàn TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Dự kiến công tác thanh tra diễn ra trong 45 ngày. 

Mục đích của việc thanh tra nhằm phát hiện những vướng mắc, tồn tại của cơ chế chính sách để kiến nghị bổ sung, sửa đổi; phát hiện những thiếu sót, sai phạm trong việc thực hiện pháp luật về quy hoạch xây dựng, cấp phép, đầu tư xây dựng dự án, công trình; xử lý và kiến nghị xử lý những tổ chức, cá nhân vi phạm nếu có.

PV