Theo đó, ngành Y tế Hà Nội sẽ tổ chức triển khai thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật, tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về Luật PCTN, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Bảo hiểm y tế, Luật Dược, Luật Xử lý vi phạm hành chính... và các văn bản khác có liên đến lĩnh vực Y tế.

Thanh tra Sở Y tế có trách nhiệm phối hợp với Văn phòng Sở và các phòng ban, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tuyên truyền, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho cán bộ trong ngành và cá nhân, tổ chức người hành nghề trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

leftcenterrightdel
Ngành Y tế Hà Nội sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công tác hành nghề Y Dược tư nhân, an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn Thành phố (ảnh: Minh Nguyệt)

Về công tác hành chính tư pháp, ngành Y tế tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công tác hành nghề Y Dược tư nhân, an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn Thành phố. Qua đó, kịp thời phát hiện những sai sót, vi phạm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.  

Riêng về công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp dân, giải quyết KN, TC và PCTN sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý và phòng ngừa vi phạm trong lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Y tế. Đặc biệt, chú trọng công tác thanh tra chuyên ngành trong công tác hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tuân thủ triệt để các kết luận thanh tra, quyết định xử lý sau thanh tra.

Đồng thời, bố trí cán bộ trực đường dây nóng tiếp nhận, báo cáo, xử lý các phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân về công tác khám chữa bệnh, hành nghề Y Dược tư nhân, An toàn vệ sinh thực phẩm và các thủ tục hành chính… thuộc thẩm quyền. Nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết KN, TC. Giải quyết đúng quy định các vụ KN, TC, kiến nghị, phản ánh kịp thời./.

Minh Nguyệt