Trong đó cấp tỉnh gồm 47 thủ tục hành chính, cụ thể: Sở Kế hoạch và Đầu từ triển khai 09 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai 02 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực chăn nuôi và thú y; 04 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực bảo vệ thực vật, 01 thủ tục thuộc lĩnh vực lâm nghiệp; 05 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thủy sản;

Sở Công Thương triển khai 04 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực xúc tiến thương mại; 01 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực xăng dầu; Sở Tư pháp triển khai 01 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hộ tịch và 01 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực lý lịch tư pháp;

Sở Khoa học và Công nghệ triển khai 01 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ; 03 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân; Sở Y tế triển khai 01 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh; 02 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực dược phẩm; Sở Nội vụ triển khai 01 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực văn thư - lưu trữ.

leftcenterrightdel
Quyết định này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc giải quyết các thủ tục hành chính (Ảnh: CTTĐT tỉnh Cà Mau) 

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội triển khai 01 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực bảo trợ xã hội và 01 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực người có công; Sở Xây dựng triển khai 01 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hoạt động xây dựng và 01 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quy hoạch kiến trúc;

Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai 01 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ và 01 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quy chế thi, tuyển sinh; Sở Thông tin và Truyền thông triển khai 01 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực xuất bản, in và phát hành;

Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai 02 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực môi trường, 01 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thuế (phí bảo vệ môi trường). Ban Quản lý Khu kinh tế triển khai 01 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực lao động, tiền lương.

Đối với cấp huyện gồm 31 thủ tục hành chính; cụ thể: Huyện Trần Văn Thời triển khai 14 thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực cấp bản sao và trích lục, lưu thông hàng hóa trong nước, giáo dục và đào tạo, môi trường, quy hoạch kiến trúc, tài nguyên nước, thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh.

Huyện Đầm Dơi triển khai 07 thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh, quy hoạch kiến trúc, lưu thông hàng hóa trong nước, hộ tịch, chứng thực, bảo vệ môi trường.

Thành phố Cà Mau triển khai 10 thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực quy hoạch kiến trúc, cấp bản sao và trích lục, thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh, giáo dục và đào tạo, người có công, lưu thông hàng hóa trong nước.

Đình Thuyết