leftcenterrightdel
 Kế hoạch của Sở Khoa học và Công nghệ Bà Rịa – Vũng Tàu. Ảnh chụp màn hình: PV

Với vị trí thi tuyển: Chi cục Trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, kế hoạch quy định các đối tượng đăng ký tham gia dự tuyển là: Cán bộ, công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, trong danh sách quy hoạch nhiệm kỳ 2021 - 2026 ở chức danh tương đương hoặc chức danh cao hơn chức danh tuyển chọn và đang công tác tại cơ quan, đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm chức danh tuyển chọn.

Cán bộ, công chức, viên chức không công tác tại cơ quan, đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm, nếu có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và được quy hoạch chức danh tương đương với chức danh tuyển chọn thì được quyền đăng ký tham gia dự tuyển. Cán bộ, công chức, viên chức chưa được quy hoạch nhưng có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm được quyền tham gia dự tuyển.

Kế hoạch cũng yêu cầu thành viên Ban Giám sát không trùng với thành viên Hội đồng thi tuyển và các Ban giúp việc của Hội đồng thi tuyển. Không cử làm thành viên Ban Giám sát kỳ thi tuyển đối với những người có quan hệ là vợ hoặc chồng, cha, mẹ, anh, chị, em ruột của bên vợ hoặc chồng, con của người tham gia dự tuyển hoặc những người đang trong thời gian xem xét xử lý kỷ luật hoặc đang thi hành quyết định kỷ luật.

Công tác chuẩn bị sẽ được thực hiện trong tháng 9-10/2021; tháng 10-11/2021 sẽ tổ chức thi tuyển, công bố kết quả thi, phúc khảo (nếu có) và đến tháng 12/2021 sẽ báo cáo và làm thủ tục bổ nhiệm cán bộ trúng tuyển.

Kế hoạch cũng thành lập Ban Giám sát kỳ thi, số lượng không quá 5 người gồm các thành viên theo quy định.

Mục đích của kế hoạch là tạo tính đột phá trong công tác cán bộ nhằm phát hiện, thu hút, sử dụng người có đức, có tài, phát huy được phẩm chất, trình độ, năng lực, kinh nghiệm để đóng góp sức lực, trí tuệ cho sự phát triển của từng cơ quan, đơn vị nói riêng, của ngành nói chung. Đồng thời, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, góp phần đổi mới quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý, tránh tình trạng cục bộ, khép kín trong công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý tại các phòng, cơ quan, đơn vị thuộc Sở...

 

Đình Thuyết