Theo đó, từ ngày 18/10/2018 Trụ sở tiếp công dân Trung ương tại Hà Nội có địa chỉ tại số 01 đường Ngô Thì Nhậm, phường Quang Trung, quận Hà Đông được chuyển đến Trung tâm văn hóa thông tin và thể thao Hà Đông, địa chỉ số 182 đường Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông. Trụ sở tiếp công dân Trung ương tại Hà Nội tạm thời dừng tiếp công dân trong thời gian chuyển địa điểm trong 03 ngày (từ ngày 15 đến ngày 17/10/2018). Từ ngày 18/10/2018, Trụ sở tiếp công dân Trung ương tại Hà Nội hoạt động bình thường tiếp công dân tại địa chỉ mới.

PV