Cơ quan thuế tiếp tục đẩy mạnh việc xử lý thu thuế nợ đọng

Theo đó, thu nội địa thực hiện trong tháng 10 ước đạt 109 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 47 nghìn tỷ đồng so với tháng 9, chủ yếu do đến hạn doanh nghiệp kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, tiền cổ tức từ các công ty cổ phần do Bộ, ngành, địa phương đại diện chủ sở hữu và lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ phát sinh trong quý III/2017 theo chế độ quy định. Đồng thời, cơ quan thuế tiếp tục đẩy mạnh việc xử lý thu thuế nợ đọng. Lũy kế thu 10 tháng đạt 776,8 nghìn tỷ đồng, bằng 78,4% dự toán năm, tăng 12,7% so cùng kỳ năm 2016, trong đó số thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh, ước đạt 605,7 nghìn tỷ đồng, bằng 77,4% dự toán năm, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm 2016.

Tiến độ thu ngân sách của các địa phương cơ bản đạt khá so dự toán và cùng kỳ năm trước. Ước tính có 47/63 địa phương thu đạt trên 81% dự toán năm và 58/63 địa phương thu cao hơn so với cùng kỳ năm 2016, 5 địa phương thu thấp hơn so cùng kỳ chủ yếu do nguyên nhân khách quan.

Bên cạnh đó, thu ngân sách từ dầu thô tháng 10 ước đạt 4,09 nghìn tỷ đồng. Lũy kế 10 tháng thu đạt 37,86 nghìn tỷ đồng, bằng 98,8% dự toán năm, tăng 16,1% so với cùng kỳ năm 2016, trên cơ sở sản lượng dầu thanh toán đạt 11,26 triệu tấn, bằng 91,8% kế hoạch, giá dầu thanh toán bình quân đạt 53,9 USD/thùng, cao hơn 3,9 USD/thùng so với giá tính dự toán năm.

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu, thực hiện trong tháng 10 ước đạt 23 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu 10 tháng đạt 237 nghìn tỷ đồng, bằng 83,2% dự toán năm, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2016, chủ yếu nhờ hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, tổng giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu 10 tháng ước đạt 346,2 tỷ USD, tăng 21,3% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó kim ngạch nhập khẩu các mặt hàng có đóng góp số thu lớn cho NSNN tăng mạnh. Sau khi hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ 81,6 nghìn tỷ đồng, thu cân đối NSNN từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 155,3 nghìn tỷ đồng, bằng 86,3% dự toán năm, tăng 20,9% so cùng kỳ năm 2016.

Tổng chi NSNN tháng 10 ước 108,6 nghìn tỷ đồng, luỹ kế chi 10 tháng đạt 1.013,2 nghìn tỷ đồng, bằng 72,9% dự toán năm, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2016. Đến hết tháng 10/2017, bội chi ngân sách trung ương khoảng 69,6% dự toán năm; ngân sách địa phương chênh lệch thu lớn hơn chi. Cơ quan Kho bạc Nhà nước đã thực hiện phát hành 155,1 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ trên thị trường với kỳ hạn từ 5 năm trở lên, lãi suất bình quân 6,1%/năm, đảm bảo nguồn đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ chi ngân sách và trả nợ gốc tiền vay của ngân sách trung ương theo dự toán.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa - Internet 

Quản lý, điều hành thu chi ngân sách nhà nước

Có thể nói, Bộ Tài chính đã thực hiện có hiệu quả các giải pháp tài chính nhằm tăng cường quản lý thu, chi NSNN, quản lý nợ công theo các Nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Nhờ đó công tác điều hành nhiệm vụ thu, chi NSNN đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả. Hệ thống kho bạc nhà nước đã thực hiện kiểm soát chi ước đạt khoảng 624,835 nghìn tỷ đồng chi thường xuyên  đạt 69,2% dự toán năm và 151,179 nghìn tỷ đồng chi đầu tư phát triển. Qua đó, đã phát hiện khoảng 16.868 khoản chi chưa đủ thủ tục, chế độ theo quy định và đã yêu cầu đơn vị bổ sung các thủ tục cần thiết, không chấp nhận thanh toán khoảng 25 tỷ đồng.

Ngoài ra, cơ quan Thuế các cấp tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp quản lý thu NSNN năm 2017, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra thuế, tăng cường thanh tra, kiểm tra giá thị trường đối với các giao dịch liên kết; chống thất thu, tập trung xử lý nợ đọng thuế. Cơ quan Hải quan đã thành lập các đoàn kiểm tra, khảo sát: Về công tác phòng chống buôn lậu tại 05 Cục Hải quan Hà Giang, Đăk Lăk, Tây Ninh, Đồng Tháp, TP. Hồ Chí Minh; kiểm tra nội bộ về công tác điều tra hình sự tại Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh; khảo sát đánh giá tình hình, kết quả phòng chống buôn lậu vận chuyển trái phép động thực vật hoang dã và xác định nhu cầu nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác kiểm soát hải quan tại Cục Hải quan Đà Nẵng.

Trong tháng 10/2017, Bộ Tài chính đã trình Ủy ban thường vụ Quốc hội về đánh giá thực hiện NSNN năm 2017, dự toán NSNN năm 2018; phương án phân bổ NSTW năm 2018, kế hoạch tài chính - NSNN 3 năm 2018 - 2020, báo cáo các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; xây dựng thuyết minh, giải trình dự toán NSNN 2018 và phương án phân bổ NSTW năm 2018./.

Lan Anh