Theo đó, thu nội địa thực hiện thu tháng 9 ước đạt 57,7 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu 9 tháng đạt 663,7 nghìn tỷ đồng, bằng 67% dự toán năm, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm 2016; riêng thu nội địa trừ đất, xổ số kiến thiết, cổ tức, lợi nhuận còn lại và tiền bán bớt cổ phần sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp, ước đạt 519,3 nghìn tỷ đồng, bằng 66,4% dự toán năm, tăng 9,1% so cùng kỳ năm 2016. Tiến độ thu ngân sách của các địa phương cơ bản đạt khá so dự toán năm và tăng so với cùng kỳ năm trước. Ước tính có 43/63 địa phương thu đạt trên 72% dự toán năm và 58/63 địa phương thu cao hơn so với cùng kỳ năm 2016, 5 địa phương thu thấp hơn so với cùng kỳ.

Thu ngân sách từ dầu thô tháng 9 thì ước đạt 3,8 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu 9 tháng đạt 34 nghìn tỷ đồng, bằng 88,9% dự toán năm, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2016.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa - Internet 

Bên cạnh đó, thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu: tổng số thu tháng 9 ước đạt 22 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu 9 tháng đạt 214 nghìn tỷ đồng, bằng 75,1% dự toán năm, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm 2016. Sau khi hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ gần 71,4 nghìn tỷ đồng, thu cân đối NSNN từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 142,6 nghìn tỷ đồng, bằng 79,2% dự toán năm, tăng 27,7% so với cùng kỳ năm 2016.

Tổng chi NSNN tháng 9 ước đạt 111 nghìn tỷ đồng. Luỹ kế chi 9 tháng đạt 904,6 nghìn tỷ đồng, bằng 65,1% dự toán năm, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2016. Đến hết tháng 9/2017, bội chi ngân sách trung ương khoảng 69% dự toán năm; ngân sách địa phương chênh lệch thu lớn hơn chi. Công tác phát hành trái phiếu Chính phủ đến hết ngày 30/9/2017, đã phát hành được 148.179,7 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ bằng 80,8% kế hoạch giao năm 2017.

Có thể nói, trong 9 tháng đầu năm, Bộ Tài chính đã bám sát, thực hiện có hiệu quả các giải pháp tài chính nhằm tăng cường quản lý thu, chi NSNN, nợ công theo các Nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ được giao năm 2017. Nhờ đó công tác điều hành nhiệm vụ thu, chi NSNN đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả, tăng cường quản lý sử dụng tài sản công. Hệ thống Kho bạc Nhà nước đã thực hiện kiểm soát chi khoảng 531,9 nghìn tỷ đồng chi thường xuyên và khoảng 161,2 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư phát triển; qua đó đã phát hiện khoảng 12 nghìn khoản chi chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định và đã yêu cầu đơn vị bổ sung các thủ tục cần thiết; không chấp nhận thanh toán khoảng 47 tỷ đồng và thực hiện chi trả đầy đủ, kịp thời theo tiến độ các khoản kinh phí an sinh xã hội đã bố trí trong dự toán NSNN năm 2017 cho các đối tượng thụ hưởng chính sách. Đồng thời, đã xuất cấp khoảng 109 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia để cứu trợ, cứu đói cho nhân dân và hỗ trợ học sinh vùng khó khăn.

Trong công tác thanh tra, kiểm tra, lũy kế 9 tháng năm 2017, toàn ngành Tài chính đã thực hiện 67.186 cuộc thanh tra, kiểm tra; kiểm tra 354.426 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế và 10.022 vụ bắt giữ qua điều tra chống buôn lậu; kiến nghị xử lý tài chính 13.608.274 triệu đồng; số tiền đã thu nộp NSNN 8.928.553 triệu đồng.

Trong tháng 10/2017, Bộ Tài chính trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 36 đề án; ban hành theo thẩm quyền 34 Thông tư. Trong Quý IV/2017, Bộ Tài chính trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 45 đề án; ban hành theo thẩm quyền 49 Thông tư.

Về thực hiện dự toán NSNN năm 2017, Bộ sẽ tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị định của Chính phủ về đầu tư tài chính ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Cần Thơ; Đánh giá thực hiện NSNN năm 2017, dự toán NSNN năm 2018 và phương án phân bổ NSTW năm 2018, kế hoạch tài chính - NSNN 3 năm 2018-2020; Tổ chức điều hành NSTW bảo đảm kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chi theo dự toán được duyệt và thực tế phát sinh; Tập trung thực hiện đề án chống thất thu lĩnh vực ngoài quốc doanh, hộ khoán theo nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017; Phối hợp với Phòng thương mại công nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp; Tổ chức đôn đốc thu đầy đủ, kịp thời các khoản thu phát sinh, các khoản phải thu theo biên bản kết luận của cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán vào ngân sách nhà nước; Tập trung lực lượng và siết chặt quản lý việc thu hồi nợ đọng thuế, đôn đốc, cưỡng chế nợ thuế theo chỉ tiêu đã giao; Xây dựng đề án thanh tra, kiểm tra chống thất thu NSNN đối với một số lĩnh vực trọng tâm, rủi ro cao về thuế là chuyển giá, tài nguyên khoáng sản, bất động sản, chuyển nhượng vốn, tài sản, doanh nghiệp có hoạt động liên kết, doanh nghiệp lỗ có dấu hiệu chuyển giá...;

Ngoài ra, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo hoàn thành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2017 đã được phê duyệt; Tổ chức xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018 sát với định hướng, yêu cầu quản lý của ngành. Tăng cường theo dõi, đôn đốc thực hiện kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra, làm rõ nguyên nhân việc thực hiện chậm hoặc thực hiện chưa triệt để, đồng thời có kiến nghị, đề xuất biện pháp khắc phục…/.

Lan Anh